Evenementen agenda

Evenementen

Puur Plezier
Puur Zeewolde
  1. Natuurmonumenten werkt vanaf begin september aan een nieuwe padenstructuur in het Harderbos. De aangepaste wandelroutes worden van hogere kwaliteit én er ontstaat meer ruimte voor de natuur. Tijdens de werkzaamheden kan enige hinder ontstaan. In het najaar zijn de werkzaamheden afgerond....
  2. Na de grote storm Eunice van februari 2022, was het halfverharde pad bij de plassen in de Stille Kern over een grote afstand geblokkeerd door omgevallen wilgenbomen. Doordat er in februari een flinke laag water op het pad stond was het niet mogelijk om dit voor het broedseizoen weg te halen. Het...
  3. De Nederlandse tuinbouwsector is al decennia toonaangevend. Al die telers, tuinders en technici tonen eens in de tien jaar hun kunnen op de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Tot 9 oktober 2022 vindt in het speciaal aangelegde park in Almere de 7e editie plaats.  Het thema is  “Growing...
  4. Provincie Flevoland & Staatsbosbeheer planten samen laatste boom in verjongde laan Staatsbosbeheer is sinds oktober 2020 aan de slag geweest met het vervangen van zieke essen langs de Schollevaarweg in Zuidelijk Flevoland. Er is een nieuwe, meer afwisselende beplanting met verschillende boom-...
  5. Werken aan energiezekerheid en natuurontwikkeling Vanaf 7 oktober is Natuurmonumenten in het Harderbos aan het werk voor een veilige omgeving rondom de hoogspanningslijn die dwars door het bos loopt. Over een lengte van ruim 2 kilometer worden de inmiddels te hoog gegroeide bomen omgelegd. De...
Advertentie