Televisie programma

Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving 18 februari

Op 18 februari kwam de gemeenteraad in The Lux bijeen voor de commissievergadering Bestuur, Ruimte en Samenleving.
Tijdens deze vergadering is uitgebreid gesproken over de gevolgen van Corona op dit moment, de impact hiervan op het bedrijfsleven, de samenleving maar ook over het vaccinatieprogramma. De burgemeester gaf hierbij aan het nadrukkelijke verzoek te hebben neergelegd om de vaccinaties lokaal te gaan regelen om er zo meer snelheid in te kunnen krijgen.

Daarnaast is er ook gesproken over onder andere de evaluatie van de Visie Kleinschalige bedrijventerreinen. Het concept-raadsvoorstel onderzoek toekomstige woningbouwlocaties, beleidskader wet inburgering, de zonnepanelen op het gemeentehuis en het beheerplan spelen.

Tijdens de commissievergadering werden er geen besluiten genomen. Deze worden in de raadsvergadering van 4 maart genomen . Enkele stukken gaan dan als hamerstuk door naar de raad. Andere stukken worden nogmaals besproken in de raad, waar dan een standpunt wordt ingenomen. Ook kunnen er dan nog amendementen en moties worden ingediend.

Eindredactie: Marianne Guldemond

Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving 18 februari

Op 18 februari kwam de gemeenteraad in The Lux bijeen voor de commissievergadering Bestuur, Ruimte en Samenleving.
Tijdens deze vergadering is uitgebreid gesproken over de gevolgen van Corona op dit moment, de impact hiervan op het bedrijfsleven, de samenleving maar ook over het vaccinatieprogramma. De burgemeester gaf hierbij aan het nadrukkelijke verzoek te hebben neergelegd om de vaccinaties lokaal te gaan regelen om er zo meer snelheid in te kunnen krijgen.

Daarnaast is er ook gesproken over onder andere de evaluatie van de Visie Kleinschalige bedrijventerreinen. Het concept-raadsvoorstel onderzoek toekomstige woningbouwlocaties, beleidskader wet inburgering, de zonnepanelen op het gemeentehuis en het beheerplan spelen.

Tijdens de commissievergadering werden er geen besluiten genomen. Deze worden in de raadsvergadering van 4 maart genomen . Enkele stukken gaan dan als hamerstuk door naar de raad. Andere stukken worden nogmaals besproken in de raad, waar dan een standpunt wordt ingenomen. Ook kunnen er dan nog amendementen en moties worden ingediend.

Eindredactie: Marianne Guldemond

Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving 18 februari
Watch the video
Advertentie