Televisie programma

Commissievergadering 11 maart

Op 11 maart was de Commissievergadering Bestuur, Ruimte en Samenleving.
Er was een relatief korte agenda. Zo werd er gesproken over het warmtenet met het warmteplan voor de Polderwijk. De diverse fracties discussieerden hier niet zozeer over het behoud van het warmtenet, maar wel over de warmtebronnen. Dit stuk zal dan ook doorgaan als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 25 maart.
Daarnaast werd de Integrale Verordening Sociaal Domein besproken. Een verordening die is opgesteld met de EHZ gemeenten (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde). Hier kon de raad zich in vinden en dit zal als hamerstuk doorgaan naar de volgende raadsvergadering.
Over het concept-raadsvoorstel raadscommunicatieplan dat is opgesteld waren de meningen verdeeld. De meerderheid stond achter het plan, waardoor dit als bespreekstuk naar de raad zal gaan, maar zal in presidium nog verder worden besproken. Het is een plan van de raad zelf, daardoor was het in eerste instantie een stuk dat opinievormend is.
Leefbaar Zeewolde had het ter inzage gelegde stuk 'Evaluatie omgekeerd inzamelen' nog op de agenda gezet.
Commissievergadering 11 maart Op 11 maart was de Commissievergadering Bestuur, Ruimte en Samenleving.
Er was een relatief korte agenda. Zo werd er gesproken over het warmtenet met het warmteplan voor de Polderwijk. De diverse fracties discussieerden hier niet zozeer over het behoud van het warmtenet, maar wel over de warmtebronnen. Dit stuk zal dan ook doorgaan als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 25 maart.
Daarnaast werd de Integrale Verordening Sociaal Domein besproken. Een verordening die is opgesteld met de EHZ gemeenten (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde). Hier kon de raad zich in vinden en dit zal als hamerstuk doorgaan naar de volgende raadsvergadering.
Over het concept-raadsvoorstel raadscommunicatieplan dat is opgesteld waren de meningen verdeeld. De meerderheid stond achter het plan, waardoor dit als bespreekstuk naar de raad zal gaan, maar zal in presidium nog verder worden besproken. Het is een plan van de raad zelf, daardoor was het in eerste instantie een stuk dat opinievormend is.
Leefbaar Zeewolde had het ter inzage gelegde stuk 'Evaluatie omgekeerd inzamelen' nog op de agenda gezet.
Commissievergadering 11 maart
Watch the video
Advertentie