Televisie programma

Gemeenteraadsvergadering 4 maart

Op 4 maart vond er een raadsvergadering plaats in The Lux. Er lagen een flink aantal hamerstukken en enkele bespreekstukken. Er werd door de gemeenteraad lang gesproken over de visie kleinschalig bedrijventerrein, waar de evaluatienotitie en de reactienota ter besluit lagen. Deze is met aanvulling van een amendement (een wijziging in het raadsbesluit) met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Ook het onderzoek voor toekomstige woningbouwlocaties werd nog besproken. Waar er negen deelgebieden lagen om te laten onderzoeken middels een SWOT analyse heeft de raad besloten dit te verkleinen tot alleen de gebieden in Zeewolde, bij Oosterwold en ook bij Harderhaven, dit werd door toezegging van het college aangenomen. Door afwezigheid van een van de raadsleden waren er stakende stemmen bij de motie die daarbij hoorde. In de motie wordt verzocht het onderzoek naar deze woningbouwlocaties snel te laten plaatsvinden. Het staken was omdat er 9 - 9 werd gestemd door een kleine onoplettendheid van een van de raadsleden. In een volgende vergadering wordt deze motie dan weer in stemming gebracht.

Gemeenteraadsvergadering 4 maart

Op 4 maart vond er een raadsvergadering plaats in The Lux. Er lagen een flink aantal hamerstukken en enkele bespreekstukken. Er werd door de gemeenteraad lang gesproken over de visie kleinschalig bedrijventerrein, waar de evaluatienotitie en de reactienota ter besluit lagen. Deze is met aanvulling van een amendement (een wijziging in het raadsbesluit) met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Ook het onderzoek voor toekomstige woningbouwlocaties werd nog besproken. Waar er negen deelgebieden lagen om te laten onderzoeken middels een SWOT analyse heeft de raad besloten dit te verkleinen tot alleen de gebieden in Zeewolde, bij Oosterwold en ook bij Harderhaven, dit werd door toezegging van het college aangenomen. Door afwezigheid van een van de raadsleden waren er stakende stemmen bij de motie die daarbij hoorde. In de motie wordt verzocht het onderzoek naar deze woningbouwlocaties snel te laten plaatsvinden. Het staken was omdat er 9 - 9 werd gestemd door een kleine onoplettendheid van een van de raadsleden. In een volgende vergadering wordt deze motie dan weer in stemming gebracht.

Naast deze moties waren er nog moties vreemd aan de orde van de dag, waarin  unaniem is gekozen voor een bereikbare vaccinactielocatie in Zeewolde. Een meerderheid was voor de motie vreemd aan de orde van de dag "Ruim baan voor onze ondernemers". Dit om het college steun te geven om de ondernemers, organisties en stichtingen maximaal te kunnen faciliteren waar nodig.

Zeewolde Liberaal diende ook een motie vreemd aan rondom de gebiedsagenda EHZ en de samenwerking in EHZ-verband. Deze is ingetrokken en volgt wellicht nog in een raadsvergadering na 16 maart. Dan is er een informatieavond voor de raadsleden waar deze onderwerpen worden toegelicht en besproken.

 

Eindredactie: Marianne Guldemond

Gemeenteraadsvergadering 4 maart
Watch the video

Naast deze moties waren er nog moties vreemd aan de orde van de dag, waarin  unaniem is gekozen voor een bereikbare vaccinactielocatie in Zeewolde. Een meerderheid was voor de motie vreemd aan de orde van de dag "Ruim baan voor onze ondernemers". Dit om het college steun te geven om de ondernemers, organisties en stichtingen maximaal te kunnen faciliteren waar nodig.

Zeewolde Liberaal diende ook een motie vreemd aan rondom de gebiedsagenda EHZ en de samenwerking in EHZ-verband. Deze is ingetrokken en volgt wellicht nog in een raadsvergadering na 16 maart. Dan is er een informatieavond voor de raadsleden waar deze onderwerpen worden toegelicht en besproken.

 

Eindredactie: Marianne Guldemond

Advertentie