Televisie programma

Raadsvergadering 11 februari

Op 11 februari 2021 vond er in The Lux een extra raadsvergadering plaats, deze was in navolging op de vergadering van 4 februari. Op de agenda stond de lessen en gevolgen van rapport BING. Naast dat de fracties hun geleerde lessen verwoorden sprak ook de burgemeester over het rapport. Zeewolde Liberaal en Leefbaar Zeewolde diende beide een motie in, welke unaniem zijn aangenomen. Zeewolde Liberaal wil een gesprek over de facliterende rol van de gemeente. Dit sluit prima aan bij het open debat die al zou komen door een eerder aangenomen motie van D66 over integer en transparant besturen. Leefbaar Zeewolde stelde een voorzet voor voor een protocol tot melding voor handhaving van de integriteit. Op het moment dat het dan toch zo ver is, dat die twijfel over integriteit er zou zijn, dan kan er terug worden gevallen op een protocol.
Raadsvergadering 11 februari Op 11 februari 2021 vond er in The Lux een extra raadsvergadering plaats, deze was in navolging op de vergadering van 4 februari. Op de agenda stond de lessen en gevolgen van rapport BING. Naast dat de fracties hun geleerde lessen verwoorden sprak ook de burgemeester over het rapport. Zeewolde Liberaal en Leefbaar Zeewolde diende beide een motie in, welke unaniem zijn aangenomen. Zeewolde Liberaal wil een gesprek over de facliterende rol van de gemeente. Dit sluit prima aan bij het open debat die al zou komen door een eerder aangenomen motie van D66 over integer en transparant besturen. Leefbaar Zeewolde stelde een voorzet voor voor een protocol tot melding voor handhaving van de integriteit. Op het moment dat het dan toch zo ver is, dat die twijfel over integriteit er zou zijn, dan kan er terug worden gevallen op een protocol.
Raadsvergadering 11 februari
Watch the video
Advertentie