Klachtformulier

De programma makers van LOZ zijn, binnen de wettelijke kaders, vrij om de vorm en inhoud van onze programma’s te bepalen. Heeft u toch een klacht over de inhoud van één van onze programma’s, dan kunt u deze met onderstaand formulier indienen. 

Procedure

Indien u een klacht indient, dan zal deze worden ontvangen door het bestuur. Deze zal de navolgende procedure volgen;

  • Het bestuur ontvangt uw klacht
  • U ontvangt per e-mail een bevestiging dat de klacht is ontvangen
  • het bestuur zal uw klacht in behandeling nemen. Indien bij de klacht een bestuurslid betrokken is, zal deze worden uitgesloten van de behandeling.
  • Indien het bestuur nadere informatie wenst, zal deze contact met u opnemen. Dit kan telefonisch of per e-mail.
  • Het bestuur zal hoor en wederhoor toepassen. Oftewel de klager en de beklaagde zal worden gehoord indien hier aanleiding toe is. 
  • De indiener zal worden geinformeerd over de uitkomst  van de klachtafhandeling.

Indien u een klacht in wilt dienen, vermeld duidelijk het prorgramma naam en probeer zo goed als mogelijk de klacht te omschrijven. Voor de goede orde vermelden wij dat uw gegevens volgens de geldende AVG regels zullen verwerken. 

Klachtformulier

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

0/500

Invalid Input