Financiële beoordeling Zeewolde oranje

Financiële beoordeling Zeewolde oranje

Zeewolde heeft met betrekking tot het jaar 2017 voor de financiële beoordeling de kleur oranje gekregen. De achterliggende motivering van de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland voor deze kleur is dat het kengetal voor de activiteiten van het Grondbedrijf Zeewolde rood van kleur is. Hierbij is door Gedeputeerde Staten dit kengetal van Zeewolde afgezet tegen de referentiewaarde van Gedeputeerde Staten. Dit kengetal is onder andere bedoeld om het risico inzichtelijk te maken van de activiteiten van het Grondbedrijf.

 

Zienswijze Zeewolde

De portefeuillehouder financiën van Zeewolde deelt de conclusie niet in de motivering voor de kleur oranje. De reden hiervoor is dat er in de ogen van Zeewolde onvoldoende is meegewogen het verhaal achter dit kengetal. Zeewolde heeft in de afgelopen jaren een instrumentarium ontwikkeld om deze risico’s inzichtelijk te maken en te voorzien van maatregelen om deze te minimaliseren. 

Ook wordt de volgende passage uit de brief over het oordeel over de jaarrekening 2015 niet onderschreven. Gedeputeerde Staten gaat er vanuit dat de gemeente bij de jaarrekening 2016, de geconstateerde knelpunten (met name de onzekerheid betreffende het sociaal domein) heeft opgelost en een goedkeurende accountantsverklaring zal overleggen.

Vanuit het gezichtspunt van de gemeente Zeewolde een bijzonder optimistische manier van kijken naar. Immers de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein om knelpunten op te lossen vorderen gestaag, maar of dit voldoende zal zijn om het gewenste eindbeeld al voor de jaarrekening 2016 te behalen is nu nog niet te zeggen. 

Voorstel

De portefeuillehouder Financiën stelt het college voor om op korte termijn als verantwoordelijk collegelid een bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk gedeputeerde in te plannen, met als agendapunt in ieder geval de gehanteerde wijze van beoordeling in relatie tot de gemaakt afspraken en doelstellingen uit het IBT. 

Audio fragment(en) kunt u hier terug luisteren:

Interview Wethouder Rein Zijlstra 


advertentie

 

Lokale Omroep Zeewolde Twitter

Lokaleomroepzeewolde Blijf op de hoogte met de LOZ Update van maart 2017 - https://t.co/arHBSVMWAr
About 13 hours ago
Lokaleomroepzeewolde RT @TVZ_Zeewolde: @LokaleomroepZee Zondag 5 maart is het Open Atb kampioenschap van Zeewolde. Aanvang 10 uur. zeewolde ozk2017 atb spo…
zondag 26 februari 2017 11:28