112 Zeewolde

Verkeersongelukken in Zeewolde

Tijdens het politie-persoverleg op 29 februari memoreerde politiechef Miklos Coumou een aantal verkeersongelukken in Zeewolde.

Om te beginnen een aanrijding op vrijdag 16 februari rond half acht ’s avonds. Een 36-jarige automobilist wilde de kruising Schepenveld – Gelderseweg oprijden toen plotseling een fietser zonder licht voor hem opdook. Een aanrijding was niet meer te vermijden. De 19-jarige fietser liep diverse verwondingen op en werd met de ambulance overgebracht naar het Flevoziekenhuis in Almere. Of deze aanrijding strafrechtelijke consequenties voor de chauffeur zal hebben valt te betwijfelen. Maar door een arrest van de Hoge Raad en latere wetgeving worden fietsers als de zwakkere en dus te beschermen verkeersdeelnemers beschouwd en zal de schade die de fietser heeft geleden wel geheel of gedeeltelijk op de automobilist worden verhaald. 

Gezien de hogere snelheden die tegenwoordig worden behaald door pedelecs en andere fietsen met trapondersteuning  kan men zich zo langzamerhand wel afvragen of er niet plaats is voor wat meer nuancering op dit punt.

Dinsdagmorgen 20 februari om 6 uur 40  vond op de kruising Spiekweg – Gooiseweg een forse aanrijding plaats. De auto’s van een 56-jarige en een 59-jarige chauffeur knalden op elkaar. Getuigen meldden dat een van de automobilisten door rood is gereden. Er vielen bij deze botsing gelukkig geen gewonden, maar de voertuigen moesten wel worden afgesleept.

Op zondag 25 februari, om 10 voor twaalf ’s morgens moest een lantaarnpaal op de kruising Gooiseweg – Adelaarsweg het ontgelden. Een 19-jarige uit Duitsland afkomstige chauffeur was kennelijk door de mooie omgeving zo afgeleid dat hij, komende uit de richting van Almere, de bocht naar de Adelaarsweg wat ongelukkig nam. Er was geen alcohol in het spel, maar de lantaarnpaal staat nog wel steeds zielig uit het lood. 

Advertentie