Zeewolde

A New Festival of Lessons and Carols

Op 15 en 16 december voert het projectkoor Open Haven haar 10e project sinds 2004 uit en daar zijn ze best trost op. Uitvoeringen van ’A Festival of Lessons and Carols’ zijn nog steeds erg populair. Aan de hand van koorwerken, samenzang, lezingen en gedichten wordt daarin het kerstverhaal verteld. Deze uitvoering bevat 6 traditionele carols en 7 nieuwe kerstliederen en voor de bezoekers is er volop gelegenheid om heerlijk mee te zingen. De instrumentale begeleiding bestaat uit piano, orgel, fluit en een blazersensemble.

Maar liefst 63 koorleden en 10 begeleiders en musici doen er dit seizoen mee. Dat was ver boven hun verwachting. Dachten ze vorig jaar met 60 koorleden zo ongeveer het absolute maximum wel bereikt te hebben, blijken er toch nog meer te kunnen komen. Het is een oecumenisch en open koor en ze staat nadrukkelijk ook naar buiten toe open: protestant, katholiek, vrijzinnig, ietsist of humanist, in deze groep loopt alles door elkaar. Sinds april wordt er wekelijks stevig geoefend door het koor onder leiding van Bram Stellingwerf, de laatste weken aangevuld met de musici.

Door musicus Jan de Jong en tekstschrijver Margryt Poortstra werd het oude kerstverhaal opgefrist in woorden en muziek van deze tijd. Maar niet alles is nieuw. Zo gaat ‘Bethlehem’ nog steeds over de stad van koning David, maar wordt er nu wat anders tegenaan gekeken en in ‘Zoon van mensen’ wordt ook nu nog ingestemd met het engelenkoor. Er klinken nog veel vertrouwde geluiden, woorden die meteen op z’n plaats vallen. Bij de carols zitten ondermeer ‘Away in a manger’, ‘God rest ye, merry gentleman’ en ‘Hark! The angels sing’. Maar dan in het Nederlands, want de traditionals zijn hertaald. Er blijft genoeg over om de traditie geen geweld aan te doen, maar er is zoveel veranderd en toegevoegd dat het weer de moeite loont om echt te luisteren.

Uitvoeringen:

– zaterdagavond 15 december: 20:00 uur in Open Haven in Zeewolde. Entree € 8,–.

– zondagmiddag 16 december: 15:00 uur in Open Haven in Zeewolde. Entree € 8,–

Entreekaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de BRUNA in Zeewolde en natuurlijk aan de zaal bij de uitvoeringen. Meer informatie is te vinden op www.projectkooropenhaven.nl

Advertentie