Zeewolde

Aanscherping regels hyperscale datacenters

Het kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscale datacenters in Nederland. Ook worden de toelatingscriteria voor de vergunningverlening strenger. Dit heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

In aanloop naar het opstellen van strengere regels neemt het kabinet vandaag een voorbereidingsbesluit. Dit besluit is voor de duur van negen maanden. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat, voordat de criteria wettelijk zijn vastgelegd, nieuwe hyperscale datacenters zich op ongewenste plekken in Nederland kunnen vestigen.

Dit besluit heeft betrekking op datacenters van 10 ha of meer en een elektriciteitsaansluiting van 70 Mw of meer evenals om hyperscales die worden gebruikt voor de eigen dienstverlening van een bedrijf.

kabinet besluit aanscherping van de regels voor hyperscale datacenters

Voor deze aanscherping gaat de minister onderzoeken op welke wijze hyperscale datacenters alleen nog kunnen worden toegestaan nabij aanlandpunten van windenergie aan de kust, als daar ruimte voor is. Daarbij trekt de overheid op met andere overheden en wordt er rekening gehouden met de verschillende belangen. Met de medeoverheden zal de juridische vormgeving worden uitgewerkt. Deze zal in een Algemene Maatregel van Bestuur worden verankerd en in regels op decentraal niveau.

 

In afwachting van reactie

Het voorbereidingsbesluit heeft geen consequenties voor het voorgenomen datacenter in Zeewolde. Voor dit datacenter zet de minister de lijn van zijn voorganger voort, ten aanzien van de aan verkoop van Rijksgronden gestelde voorwaarden. De minister is nog in afwachting van een reactie van de gemeente Zeewolde. 

In het voorjaar zal minister de Jonge samen met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Klimaat en Energie een brief over de voortgang in de uitwerking van deze aanscherping naar de Tweede Kamer sturen.  

Advertentie