Zeewolde

‘Aantal boa’s, opleidingseisen én bevoegdheden nemen toe’

De verontwaardiging van burgemeester Gerrit Jan Gorter dat een boa ‘niets meer mag’ bij een vuurwerkverbod wordt vanuit de Nederlandse boa-bond goed begrepen.

 

Als gevolg van het afkondigen van het algemeen vuurwerkverbod door het kabinet tijdens de jaarwisseling 2021-2022, gevolgd door een ministeriële regeling, waren de boa's, die normaliter op basis van de APV kunnen optreden en beboeten tegen te vroeg dan wel illegaal afsteken van vuurwerk, niet meer bevoegd om hiertegen op te treden.

‘Aantal boa’s, opleidingseisen én bevoegdheden nemen toe’

"Reden hiervan is dat zij bij een ministeriële regeling moeten worden aangewezen om te handhaven op het afkondigde vuurwerkverbod", legt een woordvoerder van de gemeente. "Dit is door het ministerie verzuimd. Boa's konden wel constateren, maar niet optreden. Dit kon alleen door de politie hiervoor in te schakelen."

De bevoegdheden van een politieagent zijn anders dan die van een boa, wordt ook aangeven op de website boatrainer.nl: ‘Een BOA domein 1 (boa voor de openbare ruimte, red.) moet bij aantreffen van professioneel vuurwerk een bevoegde opsporingsambtenaar (een politieagent, red.) inschakelen’. “Het boa-schap is een vak in ontwikkeling. Waar het twintig jaar geleden begon als een werkloosheidsproject zie je nu dat het aantal boa’s, de opleidingseisen én de bevoegdheden toenemen.”

Verschuiving

De woordvoerder van de boa-bond wijst erop dat het tijdelijke vuurwerkverbod per definitie al lastig handhaafbaar was. “Het gaat erom: Zijn er genoeg mensen om zo’n verbod vorm te geven. Als iedereen er maling aan heeft, gaan boa’s en agenten dat niet oplossen.” Maar er is wel een verschuiving gaande. “Het is in een paar jaar enorm verschoven van dat we het allemaal normaal en erg leuk vinden naar ‘eigenlijk deugt het niet’. Maar het is naïef om te denken dat het bij een wetswijziging meteen ook niet meer gebeurt. Elke wet heeft draagvlak nodig en gewenning.”

Advertentie