Zeewolde

Zeewolde toont sterke daling aardgas gebruik

In het jaar 2022 daalde het gasverbruik van Nederlandse woningen met bijna 22 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vooral in bepaalde Noord- en Zuid-Hollandse gemeenten was er een sterke afname van het aardgasverbruik, terwijl in minder stedelijke gebieden, voornamelijk in het noorden en oosten van het land, de daling minder sterk was. Dit werd gemeld door het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Voor Zeewolde betekende dit een daling van ruim 23 procent in het gasverbruik. Deze afname wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder het warmere weer in 2022, zuiniger stookgedrag van huishoudens en aardgasbesparende maatregelen in (nieuwbouw)woningen. Ook speelt de aanhoudende oorlog in Oekraiene een belangrijke rol waardoor mensen zuiniger omgaan met gas. Gemiddeld verbruikte een huishouden in Zeewolde 790 m3 aardgas in 2022. 

In het algemeen is de grootste afname van het aardgasverbruik te zien bij twee-onder-een-kapwoningen. Het gasverbruik van vrijstaande woningen daalde gemiddeld met 22,3 procent, vergelijkbaar met een daling van 22,4 procent bij twee-onder-een-kapwoningen. De kleinste daling was merkbaar bij appartementen, namelijk 20,2 procent. Opvallend was dat woningbezitters een sterkere afname van het verbruik vertoonden (22,4 procent) dan huurders (20,6 procent).

Het gemiddelde aardgasverbruik varieerde in 2022 in Nederlandse gemeenten, waarbij Almere het laagst was met 380 kubieke meter en Rozendaal (Gelderland) het hoogst met 1.760 kubieke meter. Gemeenten met een laag verbruik zijn vaak voorzien van een uitgebreid stadsverwarmingsnet, zoals Almere, Purmerend en Nieuwegein. Over het algemeen was het gemiddelde aardgasverbruik lager in stedelijke gemeenten zoals Groningen en Leeuwarden, vergeleken met niet-stedelijke gemeenten, waar woningen anderhalf keer zoveel aardgas verbruikten.

Bron: CBS

Advertentie