Zeewolde

Agrariërs roepen op tot krachtiger optreden van gemeente Zeewolde

Ging het in eerste instantie nog om acht boerengezinnen in de omgeving van de Nijkerkerbrug, inmiddels verkeren veel meer agrarische families in het buitengebied van Zeewolde in grote onzekerheid over de ‘kazerne’-plannen van Defensie. Ria Wilzing en Roel Assies spraken hierover dinsdagavond in het LOZ-programma Zeewolde Kiest.

Zeggenschap kwijt

Ria Wilzing-Kemmeren heeft samen met haar man Harm-Albert een agrarisch bedrijf aan de Winkelweg. Vlak voor Kerst kreeg ze te horen dat het ministerie van Defensie haar oog had laten vallen op hun boerenland, het maakte deel uit van het zogenoemde ‘Gooiseweg’-zoekgebied. “Het lijkt alsof je controle een beetje weg is”, reageerde Wilzing dinsdagavond voor de LOZ-microfoon. “Normaal bepaal je als agrarisch ondernemer zelf wat er gebeurt op je bedrijf en ineens is die zeggenschap weg. Je hebt het heft niet meer in eigen hand.”

militairen op oefening

Wilzing vond het ook nogal tricky dat de gemeente de brief met de impactvolle boodschap op een zaterdag liet bezorgen. “Ik denk dat ze dat opzettelijk deden". Dan krijgen ze niet meteen al die boze boeren aan de telefoon.” Het bericht zorgde naast veel vragen ook voor veel onzekerheid bij de boerin. “Je kunt ineens niet zoveel meer. Vergunningen worden niet meer afgegeven, je kunt – als je dat wilt - niet meer uitbreiden en qua investeringen staat alles stil. En stilstand is achteruitgang.”

Roel Assies heeft een boerderij aan de Kluutweg. Voor Defensie bevinden zijn boerderij en zijn grond in het ‘Oosterwold’-gebied. Assies zegt niet boos te zijn geworden toen hij van de begerige plannen van het ministerie hoorde. “Maar ik dacht wel: wat brengt dit weer een hoop onrust en onzekerheid bij veel agrariërs.” Volgens Assies is er van logica maar weinig sprake. “We moeten zóveel dingen in Nederland: stikstof, defensie, woningbouw… Dan is het belangrijk dat je de juiste dingen op de juiste plek doet. Daarbij zitten we met de landbouw ook nog eens in een transitie. We moeten duurzaam produceren. Dan vind ik het belangrijk dat wij daarvoor de beste grond tot onze beschikking houden.”

Mooiste beroep

Wilzing vindt dat agrariërs ‘het mooiste beroep’ van de wereld hebben. “Wij mogen voedsel produceren en dat vinden wij iets heel belangrijks. We hebben alleen het gevoel dat dit niet voldoende wordt gewaardeerd wordt in Nederland.” Volgens Assies komt dit doordat de kloof tussen de stad en het platteland steeds groter wordt. “Veel mensen weten niet hoe voedsel wordt gemaakt en waar het vandaan komt". De supermarkt ligt immers vol en alles is te koop.” Wilzing wijst erop dat er vanuit de politiek steeds meer tegenstand is. “Heel het stikstofverhaal wordt afgewimpeld op de agrarische sector. De andere sectoren hoeven bijna niets te doen. Nu snap ik ook wel dat wij veel oppervlakte en daardoor veel ruimte gebruiken. Als je iets met het ruimtegebrek wilt, doe dat dan op een goede manier en práát erover. Dan kun je er iets mee. Nu wordt er grof te werk gegaan.” Assies en Wilzing hopen allebei dat de gemeente zich krachtiger gaat uitspreken dan tot nu toe het geval is. “Het Omgevingsplan van Zeewolde staat deze veranderingen niet toe”, weet Assies. “Daar moet de gemeente zich aan vasthouden.” “Defensie wil een MER-procedure starten”, vult Wilzing aan. “De gemeente moet erop aansturen dat het een landbouw-MER wordt. Dan kan worden bekeken welk effect de plannen op de landbouw als geheel hebben. Wij hebben het beste landbouwgebied van de hele wereld. Laat men daarop inzetten.”  

Advertentie