Zeewolde

‘Alles is openbaar, tenzij…….’

Iedere kiesgerechtigde Nederlander heeft het recht om bij overheden te vragen hoe beslissingen tot stand zijn gekomen. “De overheid werkt professioneel en goed georganiseerd, maar soms ook rommelig”, vindt jurist en bestuurswetenschapper Caroline Raat.

Mevrouw Raat is gespecialiseerd in de Wet Openbaarheid Bestuur (de WOB) en kwam daar in het programma Zeewolde Kiest uitgebreid over vertellen. “De WOB geeft overheden de plicht om zoveel mogelijk stukken openbaar te maken, maar er kunnen altijd redenen zijn waarom bepaalde informatie niet openbaar gemaakt kan worden. Dan kun je denken aan privacygevoelige informatie, aan bedrijfsgeheimen of aan informatie waar financiële gevolgen aan zitten.”

‘Alles is openbaar, tenzij…….’

De burger krijgt immers in eerste instantie niet te allen tijde die informatie waar hij/zij recht op heeft. “We hebben de afgelopen tijd wel gemerkt dat de overheid de informatie niet altijd op orde heeft.” Raat doelt op de toeslagenaffaire, maar plaatselijk zou de situatie bij Meerinzicht bijvoorbeeld aan dat verhaal toegevoegd kunnen worden. Zij begrijpt dan ook volkomen dat burgers, journalisten en/of wetenschappers bij tijd en wijle grijpen naar een WOB-verzoek. “Want de hoofdregel is: Alles is openbaar, tenzij…….” Want: “De informatie is van de overheid, dus van ons allemaal.”

WOO

Met ingang van 1 mei 2022 treedt de Wet Open Overheid (WOO) in werking, die bedoeld is om overheden transparanter te maken en ervoor te zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar is.

Audio fragment(en)

Jurist en bestuurswetenschapper Caroline Raat

Advertentie