Zeewolde

Artikel 36 vragen over jeugd overlast en politie opvolging

Leefbaar Zeewolde heeft aan het college van Zeewolde artikel 36 vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de Overlast door jeugd en opvolging door de politie. In het weekend van vrijdag en zaterdag , 1 en 2 september jl. is het onrustig geweest op en rond het strand bij Zeewolde Zuid. Jongeren, overigens niet alleen afkomstig uit Zeewolde, waren diep in de nacht rumoerig bezig en vertoonden mede onder invloed van alcohol grensoverschrijdend gedrag. 

Als reactie daarop is door omwonenden de meldkamer van de politie gebeld waar, en dit is al meerdere malen geconstateerd, de dienstdoende functionaris in het geheel niet bekend is met de plaatselijke situatie. Hierdoor ontstaat vervaging van het gemelde feit en lijkt er niet adequaat te worden gereageerd. Vervolgens bleek het niet voor de politie niet mogelijk op korte termijn tegen deze jongeren op tetreden. Belangrijk feit is dat er veel glas kapot werd geslagen waardoor gevaarlijke situaties voor kinderen, volwassenen en huisdieren zijn ontstaan.

Voor Leefbaar Zeewolde een onwenselijke situatie waarbij men aan het collega de navolgende artikel 36 vragen heeft gesteld:

  1. Is het college met de fractie van Leefbaar Zeewolde de mening toegedaan dat het onwenselijk is dat de meldkamer van de politie moeite heeft met het bepalen van de geografische situatie ten tijde van een melding en dat dit verbetering behoeft?
  2. Kan het college nagaan waarom het voor de politie niet mogelijk was om binnen korte tijd naar de Strandweg / boardwalk / steiger te komen om daar de situatie te beoordelen en zonodig nodig op te treden.
  3. Het normbesef bij jongeren die onder invloed van alcohol zijn, kan zich verlagen. Dit verhoogt de kans op escalatie. Is het college het met de fractie van Leefbaar Zeewolde eens dat bij een gemelde situatie van overlast waarbij overmatig alcoholgebruik geconstateerd is, er sneller politie inzet verwacht mag worden.
  4. Kan het college onderzoeken of het mogelijk is om in het weekend lokaal een calamiteiten -telefoonnummer open te stellen, waarbij een wijkagent direct assistentie kan verlenen.
Artikel 36 vragen Overlast door jeugd en politie opvolging
Advertentie