Zeewolde

Artikel 36 vragen over project de Aanloop    

Eerder deze week werd de website deaanloopzeewolde.nl gepubliceerd. De website gaat over de plannen van een project aan het Raadhuisplein. Het plan bestaat uit de volledige sloop van het pand Raadhuisplein 19-20 en de herbouw met horeca en naar verwachting 19 appartementen.
Op de website wordt vermeld dat de ontwikkelcombinatie Le Clercq Projectontwikkeling & Vazet in overleg met de eigenaar van het pand een verkenning heeft uitgevoerd naar de herontwikkelingsmogelijkheden.

Artikel 36 vragen over project de Aanloop    

“De locatie leent zich goed voor de herontwikkeling (sloop & nieuwbouw) met appartementen waarbij de huidige functie van horeca aan de havenzijde één op één kan worden overgenomen in de nieuwe plannen.”

Deze plannen staan los van de activiteiten van The Lux. De ondernemer van The Lux is niet de eigenaar van het pand.

Uit de verkenningsfase is het voorgestelde plan uitgekomen. Voor dat dit tot stand kwam is bij de gemeente een principeverzoek ingediend. Op de website https://deaanloopzeewolde.nl staat dat de gemeente in principe medewerking verleent, maar onder de voorwaarde dat er dan ook voldoende draagvlak in de omgeving moet zijn. Door middel van de gelanceerde website wil de ontwikkelcombinatie het plan communiceren en zo reacties ophalen. Bijeenkomsten organiseren kan op dit moment niet, dus dit is het alternatief daarop. Omwonenden kunnen via de website inspraak leveren en ze worden uitgenodigd contact op te nemen wanneer er vragen zijn.

De reacties die de projectontwikkelaar binnen krijgt kunnen dan gebruikt worden in de verdere uitwerking van de plannen. Zoals op de website staat willen ze in het najaar starten met het opstellen van het bestemmingplan. Dit zou samen met de gemeente gebeuren. Ook hierop kan weer een zienswijze door omwonenden worden ingediend.

Verbazing

Vanuit de politiek Leefbaar Zeewolde reageert op het plan. Zij stellen dan ook ex artikel 36 vragen over deze “Rigoureuze” sloop en bouw plannen aan het college. Leefbaar Zeewolde verbaasd zich over het feit, dat op de website van de projectontwikkelaar te lezen is dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling.

Leefbaar Zeewolde vraagt dan ook aan het college naar de bevestiging van deze medewerking en de eventuele motivatie daarvan. Tevens vraag Leefbaar Zeewolde zich af, wat de normen zijn om tot een draagvlak te komen, daar de ontwikkelaar stelt dat het belangrijk is dat het plan op voldoende draagvlak kan rekenen in de buurt.

Mondelinge beantwoording

Leefbaar Zeewolde wil de antwoorden niet schriftelijk beantwoord zien, maar mondeling tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Deze zal op 28 mei aanstaande plaatsvinden.

Lees de ingediende vragen van Leefbaar Zeewolde hier in PDF

Foto: Website De Aanloop

Advertentie