Zeewolde

Azc in Zeewolde moet ‘medio volgend jaar’ heropend worden

Er wordt al vanaf de zomer gesproken over een heropening van het asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg, maar er is nog altijd geen definitieve overeenkomst gesloten tussen de gemeente Zeewolde en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). “Het COA moet daarin een beslissing nemen en die beslissing neemt men niet”, zegt wethouder Helmut Hermans.

“We hebben het COA aangeboden het in 2015 opgezette asielzoekerscentrum, dat in 2018 op verzoek van het COA weer werd gesloten, te heropenen. Daar is een aantal randvoorwaarden bij gesteld en die moeten verwerkt worden in een bestuursovereenkomst.” Waarom de ondertekening daarvan op zich laat wachten, snapt Hermans niet.

Azc in Zeewolde moet ‘medio volgend jaar’ heropend worden

“De nood is hoog bij het COA, wij zijn er klaar voor en de locatie-eigenaar heeft ook aangegeven er klaar voor te zijn.” De wethouder spreekt zelfs van “een gemiste kans voor het COA”.

Tijd

“We zijn blij te vernemen dat de wethouder haast heeft, want dat hebben wij ook”, zegt een woordvoerder van het COA. “De bestuursovereenkomst wordt ook binnenkort ondertekend, conform de geldende procedure die daarvoor is. Maar omdat dat een zorgvuldige procedure is, kost dat ook wat tijd. Bij ons kijken diverse partijen mee voordat we zo’n overeenkomst sluiten, want het is ook niet even voor een half jaar, maar het is voor een langere periode.”

Het COA geeft ook aan dat er “nog wel meer moet gebeuren” dan alleen een handtekening. “Voor we daadwerkelijk asielzoekers kunnen opvangen en huisvesten in Zeewolde moet er huisvesting gerealiseerd worden voor de arbeidsmigranten die nu in het gebouw wonen. Op het moment dat het gebouw leegstaat, gaan we het up-to-date maken, zodat er weer een volwaardig opvangcentrum kan ontstaan.”

Het COA heeft goede hoop dat er in 2023 van alle kanten groen licht komt. “We gaan ervan uit dat we medio volgend jaar met de opvang in Zeewolde kunnen starten.”

Advertentie