Zeewolde

Beroep tegen zonnepark ongegrond verklaard

Het beroep van Zeewoldenaar Hans Brouwer tegen de bouw van een recreatief zonnepark in het Horsterwold is donderdag ongegrond verklaard door de Utrechtse bestuursrechter. Volgens de rechter mocht de gemeente de tijdelijke omgevingsvergunning voor de duur van 25 jaar verlenen.


Volgens Brouwer tast het zonnepark aan de Groenewoudseweg het karakter en aanzicht van het bosgebied aan. “Het is en blijft een grote energieopwekkingsinstallatie die daar komt”, benadrukte hij tijdens de rechtszaak begin oktober. “Een stuk natuur wordt gewoon naar de knoppen geholpen.” Ruim 1.700 mensen tekenden in 2019 zijn petitie tegen het zonnepark.

Beroep tegen zonnepark ongegrond verklaard

Rechter: 'Geen beïnvloeding door belangen of voorkeuren'
Brouwer verwijt de gemeente dat ze met grondeigenaar Staatbosbeheer en exploitant Sunvest in zee ging zonder eerst uit te zoeken of er onder de bevolking wel draagvlak voor was, maar volgens de rechter is van vooringenomenheid niet gebleken. ‘Het is de rechtbank niet gebleken dat het college (en de gemeenteraad) zich bijvoorbeeld door persoonlijke belangen of voorkeuren heeft laten beïnvloeden’, aldus het schriftelijke vonnis. De rechter verwees naar de bevinding van een onderzoeksbureau dat bij de planvorming en besluitvorming over de vergunningsaanvraag geen integriteitsprobleem had voorgedaan.

Andere beroepsgronden zijn ook afgewezen
Volgens de rechter kan Brouwer zich ook niet beroepen op aantasting van het woon- en leefklimaat omdat zijn woning hemelsbreed op meer dan een kilometer van het toekomstige zonnepark ligt. De Zeewoldenaar maakte zich verder zorgen over de veiligheid van spelende kinderen en vandalisme op het voor iedereen vrij toegankelijke zonnepark, maar op deze beroepsgronden ging de rechter niet in. Volgens de rechter kan de man in zijn beroepszaak alleen voor zijn eigen belangen opkomen en niet voor die van anderen.

De Zeewoldenaar kan nog tegen de uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State.

Dit is een bericht van Omroep Flevoland in het kader van de samenwerking tussen de omroepen.

Advertentie