Zeewolde

Bestemmingsreserve voor maatwerk voorzieningen in het sociaal domein

Onlangs gaf wethouder Wim van der Es een toelichting op het college advies transformatieopgave voor het Sociaal Domein en het inrichten van een nieuwe bestemmingsreserve voor de transformatie en de maatwerk voorzieningen in het sociaal domein.

Bij de introductie van de decentralisaties (Participatie, jeugd en WMO) in het Sociaal Domein (3D)in 2015 zijn er naast uitgangspunten door het Rijk ook door de gemeenteraad van Zeewolde uitgangspunten geformuleerd.

  1. Budgettair neutraal
    De rijksvergoeding voor deze invoering van de drie decentralisaties is taakstellend voor de uitgaven, inclusief de uitvoeringslasten.

  2. Middelen ter beschikking stellen voor een “zachte landing”
    Deze bestemmingsreserve is in het leven geroepen om eventuele problemen ten aanzien van de zorgcontinuïteit te voorkomen en om een goede transformatie mogelijk te maken

Wat gebeurt er dan met de bestemmingsreserve (BR)?
De inzet van de bestemmingsreserve zal er een zijn dat de eenmalige vulling van deze reserve middels aparte advisering plaats vindt op basis van het verwachte tekort (uitgangspunt maartcirculaire 2018 en verwachte uitgaven begroting 2019). De onttrekkingen uiterlijk bij het opmaken van de Jaarstukken, waarbij de koppeling gemaakt wordt:

Na afloop sprak Stanley Egger met de Wethouder en vroeg om uitleg.

Audio fragment(en)

Wethouder Wim van der Es

Bestemmingsreserve voor maatwerk voorzieningen in het sociaal domein
Advertentie