Zeewolde

Bestuurlijke samenwerking gebruik restwarmte

De gemeenten Zeewolde en Harderwijk willen met de provincies Flevoland en Gelderland samenwerken om te onderzoeken of restwarmte van een campus met datacenter hergebruikt kan worden. Aanleiding is een melding van een Amerikaans High-Tech bedrijf dat zich eind 2019 bij de Gemeente Zeewolde heeft gemeld voor de vestiging van een campus met datacenter. De wettelijke aanvraag procedures lopen hier momenteel voor.

Bij de komst van een campus met datacenter kan restwarmte opnieuw worden gebruikt.

Gezien de grote hoeveelheid potentiële restwarmte die beschikbaar kan komen, ziet de gemeente Zeewolde dit als een regionale kans. Daarom is voor de opgave de samenwerking gezocht met de gemeente Harderwijk en de provincies Flevoland en Gelderland. Beide gemeenten en provincies zien kansen om de restwarmte te hergebruiken en af te zetten in een regionaal warmtenet.

Bestuurlijke samenwerking gebruik restwarmte

De gemeenten Harderwijk en Zeewolde en de provincies Flevoland en Gelderland starten een haalbaarheidsonderzoek hiernaar. Het doel is om in 2021 een ontwikkelplan voor hergebruik van restwarmte op te stellen, inclusief een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid.

Harderwijk werkt ook al aan de ontwikkeling van het open warmtenet

De gemeente Harderwijk neemt ook deel in het project Restwarmte Datacentrum Zeewolde. De warmte potentie uit het datacenter biedt een kans om naast het te ontwikkelen open warmtenet voor het Waterfront, ook andere wijken en buurten van duurzame warmte te voorzien.

Advertentie