Zeewolde

Bewonersavond Zeewolde Aardgasvrij

Inwoners van Zeewolde kunnen op dinsdag 7 september meedoen met een bewonersavond over Zeewolde Aardgasvrij. De bewonersavond is digitaal. Aanmelden kan via www.zeewolde.nl/bijeenkomst.

Nederland aardgasvrij in 2050
Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten moeten daarvoor een plan maken. Dat plan heet Transitievisie Warmte. Gemeenten geven in dit plan aan hoe en wanneer wijken van het aardgas af zouden kunnen. De eerste versie van dit plan moet eind 2021 gereed zijn. De Rijksoverheid heeft de gemeenten opgedragen om het plan te maken.

Bewonersavond Zeewolde Aardgasvrij

 

Onderzoek Zeewolde Aardgasvrij
In de maand mei is door bureau Citisens een enquĂȘte gehouden onder de inwoners van Zeewolde over Zeewolde Aardgasvrij. Citisens is expert in het digitaal betrekken van bewoners bij dit soort vraagstukken. In vervolg daarop wordt een inwonersavond georganiseerd. De avond is gepland op dinsdag 7 september.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 - 20.30 uur deel 1: Gezamenlijk webinar
Hoever is Zeewolde nu met de overgang naar een aardgasvrije gemeente? Wat is op basis van onderzoek de beste keuze voor Zeewolde. De gemeente praat u hierover bij tijdens dit webinar. Vertegenwoordigers van de gemeente laten de resultaten zien van het online onderzoek waar veel inwoners in mei van dit jaar aan hebben meegedaan en gaan met diverse tafelgasten in gesprek.

20.30 - 21.30 uur deel 2: Verdiepende gesprekken in kleine groepen
Tijdens deze verdiepende gesprekken kunnen inwoners met elkaar praten over de plannen rond de overgang naar aardgasvrij wonen. In groepen van ongeveer tien personen gaan inwoners in gesprek. Het gesprek wordt begeleid door een voorzitter van de gemeente waarna er aan alle deelnemers een terugkoppeling zal plaatsvinden.

Aanmelden voor deelname
Aanmelden kan via een digitaal aanmeldformulier. Deelnemers kunnen kiezen of ze alleen aan deel 1 (webinar) van de avond meedoen of aan deel 1 en 2 (webinar + verdiepend gesprek). Het is belangrijk dat deelnemers vanaf een computer met een webcam en microfoon meedoen aan deze bewonersavond. De begeleider is vanaf 19.00 uur beschikbaar om te helpen met eventuele inlogproblemen.

Advertentie