Zeewolde

Bijeenkomst BIZ Trekkersveld

Afgelopen woensdagavond, 25 oktober, waren een groot aantal Trekkersveld ondernemers aanwezig op de speciale avond bij Royal Herkel, waarop uitvoerig toelichting werd gegeven op de plannen voor de vestiging van een Bedrijven Investerings Zone op het Trekkersveld.

De avond stond onder regie van de projectgroep BIZ Trekkersveld. Alle aspecten die van belang zijn passeerden de revue. Diverse ondernemers, waaronder ook de gastheer namens Royal Herkel, onderstreepten het grote belang van collectiviteit en samenwerking. “De BIZ-constructie biedt een uitgelezen mogelijkheid om meerdere doelen te realiseren. Niet alleen het creëren van een stevige collectieve basis voor samenwerking tussen de ondernemers onderling, maar ook het versterken van de private/publieke samenwerking en het organiseren van geldmiddelen om te professionaliseren en te investeren in de waarde van het Trekkersveld”, aldus Harald Straatsma, CEO van Royal Herkel BV.

Een ervaren parkmanager vertelde de aanwezige ondernemers, aan de hand van praktijkvoorbeelden elders uit Nederland, wat de voordelen van de introductie van parkmanagement kunnen zijn. Hij tipte ook de potentiele valkuilen aan als de basis niet goed op orde is. Voor de hele opzet van BIZ Trekkersveld had hij veel lof. De introductie van parkmanagement maakt deel uit van de basis BIZ-opzet voor dit belangrijke bedrijventerrein.

De wethouder Economische zaken van de gemeente gaf een toelichting op de faciliterende rol van de gemeente. Daarnaast tekenden de burgemeester alsmede de voorzitter en penningmeester van de stichting Ondernemersfonds Trekkersveld de uitvoeringsovereenkomst tussen ondernemers en gemeente. Rond 7 november ontvangen alle ondernemers een stempakket. De formele stemming over het instellen van de BIZ-zone zal duren tot 27 november. Eind november zal duidelijk zijn of de BIZ-Zone Trekkersveld er komt per 1 jan. 2018.

Het onderzoek naar de BIZ voor Trekkersveld is een initiatief van de Bedrijfskring Zeewolde. Nadere informatie is te vinden op www.trekkersveld.biz en op www.zeewolde.nl/biztrekkersveld.(Foto: Foto SteijgerComm)

Advertentie