Zeewolde

Bijeenkomst centrumgebied 5 maart 2019

Op dinsdagavond 5 maart nodigt de gemeente u om 19.00 uur uit om mee te praten over het Omgevingsplan voor het centrum. Samen met bewoners en ondernemers van het centrum en betrokken instanties wordt tijdens een werksessie input verzameld voor het nieuwe plan.

Bijeenkomst centrumgebied 5 maart 2019

Hoort u niet tot deze groepen, maar voelt u zich wel betrokken? Kom dan ook op 5 maart om 19.00 uur naar het gemeentehuis en doe mee met de werksessie.

Een kleiner, maar fijner centrum

Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad de Actiewijzer Centrum Zeewolde vastgesteld. Bij het opstellen van deze Actiewijzer zijn bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en projectontwikkelaars betrokken geweest. Eén van de thema’s uit de Actiewijzer is ‘Een kleiner, maar fijner centrum’. Om dit thema verder te kunnen uitwerken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Meer informatie over de Actiewijzer vindt u op www.wijsamenzeewolde.nl/actiewijzer

Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan

Omdat de wetgeving met betrekking tot bestemmingsplannen verandert in 2021, is besloten om het plan voor het centrum nu al op de nieuwe wijze maken. Dit betekent dat het nieuwe plan een Omgevingsplan wordt volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet. Een Omgevingsplan gaat namelijk verder dan het huidige bestemmingsplan. Bij een bestemmingsplan is alleen beschreven welke activiteiten en bebouwing binnen een bepaald gebied worden toegestaan. Een Omgevingsplan gaat verder, de totale fysieke leefomgeving wordt betrokken.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst?
Neem dan contact op met mevrouw S.L. Strauss. Zij is te bereiken op telefoonnummer 036-5229423 (ma t/m do).

Advertentie