Zeewolde

Burgerpanel over digitaal communiceren

Hoe denken inwoners van Zeewolde over digitaal communiceren met de gemeente? Dat heeft gemeente Zeewolde gevraagd aan de leden van het Burgerpanel. Zo staat op de gemeentepagina deze week. Het online Burgerpanel bestaat uit ruim 1300 leden. Ruim 500 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 40%, wat behoorlijk hoog is. In de vragenlijst stonden o.a. ook vragen over het gebruik van de landelijke digitale voorzieningen, zoals de Berichtenbox (website en app) van MijnOverheid.nl.

Burgerpanel Zeewolde

Een paar interessante resultaten:

  • De meeste deelnemers aan het onderzoek regelen (persoonlijke) zaken zoveel mogelijk digitaal. 
  • Ruim de helft van de deelnemers ontvangt het liefst alleen digitale post van de overheid. Dit geldt vooral voor mensen jonger dan 65.
  • Mensen die liever post op papier willen ontvangen vertellen dat ze een brief als geheugensteuntje gebruiken. Ook vinden zij het handig om iets op papier te bewaren. Digitale berichten glippen er sneller tussendoor.
  • Voorstanders van digitale post vinden het juist fijn dat ze digitaal altijd alles kunnen lezen en vinden.

Over de Berichtenbox

  • 80% van de deelnemers gebruikt de Berichtenbox van MijnOverheid. Bijna de helft vindt de Berichtenbox makkelijk in gebruik enoverzichtelijk. Dit is een hoog percentage ten opzichte van de landelijke cijfers.
  • 90% van de deelnemers wil ook de post van de gemeente digitaal in de Berichtenbox ontvangen; en nogal wat mensen willen dat graag naast de papieren post.
  • Men denkt dan vooral aan berichten over het verlopen van een paspoort of een belastingaanslag.

Opmerking van één van de deelnemers:

“Digitalisering mag mijns inziens niet ten koste gaan van persoonlijk contact.”

Wilt u ook meedenken?

Meld u dan aan bij het Burgerpanel Zeewolde, dat kan hier

Advertentie