Zeewolde

Buurt-AED, Hart voor de buurt!

De Buurt-AED actie van de Nederlandse Hartstichting in samenwerking met Philips blijkt in Zeewolde een enorm succes!
Op het moment van plaatsen is op één wijk na (omgeving Sleedoorn) heel Zeewolde gedekt met acties. Met actieve benadering hopen de huidige initiatiefnemers ook voor deze wijk een actie te kunnen starten. Van deze acties zijn er op dit moment 14 geslaagd. Dat houdt in dat er ruim 30.000 euro is gedoneerd in 20 dagen tijd door inwoners van Zeewolde.
Maar het doel is om alle acties tot een succes te laten komen, er zijn nog 12 lopende acties op dit moment. Met deze acties en de toekomstige Sleedoornactie zullen er ook geen acties meer nodig zijn. Het staat inwoners vrij om bij andere open acties te doneren wanneer de AED-actie in hun omgeving al voltooid is.

Stichting beheerders AED

Met alleen geld verzamelen en buurt-AED’s ophangen in de wijk stopt het niet.
Er komt nog meer bij kijken. Daarom is er een groep met initiatiefnemers dinsdagavond bij elkaar gekomen om hier een vervolg aan te geven. Tijdens deze avond zijn er verschillende besluiten en acties genomen.
Zo zal er een stichting worden opgericht die de beheerders van AED’s zal ondersteunen .
Ondersteuning zal bestaan uit: technische bijstand, onderhoud, nazorg na een reanimatie en voor vragen die beheerders van de AED zullen hebben.
Ook hier zal geld voor nodig zijn, dit zal ook door middel van donaties binnen moeten komen. Dit kan van burgers, bedrijven en vanuit gemeente komen.
De stichting zal ook beschikbaar zijn voor de AED’s die al al bestaan in het dorp, mits deze 24 uur per dag bereikbaar zijn voor iedereen. Hier kan men denken aan de AED’s bij de zorg-appartementen, gemeentehuis en winkels. Ook beheerders van toekomstige AED’s zullen hierbij kunnen aansluiten.
Mochten er mensen zijn die belangstelling hebben voor een functie als bestuurslid van deze stichting, dan kunnen zij zich melden bij Germa van de Wel van EHBO Zeewolde.

Wat nog een zorgpunt is, is de verzekering van de AED’s. Hiervoor loopt nog een onderzoek om deze collectief te kunnen verzekeren.

Reanimatiecursus

Alle donateurs van de AED’s kunnen zich aanmelden voor een gratis reanimatie cursus. Op dit moment hebben 115 donateurs zich aangemeld. Deze zullen per buurt worden ingedeeld. Op deze manier kan ook de samenwerking worden geoefend. Oproepen hiervoor komen via Hartslag.nu.

Germa van der Wel en Hans Zandberg, kartrekkers van deze actie zijn overweldigd door alle acties en vooral enthousiaste initiatiefnemers. “Het zou fantastisch zijn wanneer alle acties succesvol afgerond kunnen worden!”

 Foto: Installatie AED op Samoen - Jos Oostendorp

Advertentie