Zeewolde

Cameratoezicht in Zeewolde

Begin deze week kwam het bericht in de media dat gemeente Zeewolde overgaat op tijdelijk camera toezicht in Zeewolde. Dit naar aanleiding van langdurige vuurwerkoverlast. Vrijwel het gehele jaar door is er geregeld vuurwerkoverlast in Zeewolde. Ook tijdens de commissievergadering van 15 oktober werd hierover gesproken. Er is ruimschoots aandacht voor deze problematiek en daarom wordt er gekeken naar de verschillende mogelijkheden om de overlast aan te pakken.

Op verzoek van de politie heeft er een overleg plaatsgevonden met de veiligheidsdriehoek van Zeewolde (burgemeester, officier van Jusitie en teamleider van Politie Zeewolde).

Op 24 september is er gezamenlijk besloten tot cameratoezicht op twee hotspots. Cameratoezicht is een middel waar toestemming voor gegeven kan worden op het moment dat minder vergaande maatregelen niet voldoende zijn gebleken.

Cameratoezicht

Dit besluit is naar het Openbaar Ministerie gestuurd ter advieslegging. Op 9 Oktober kwam hier een positieve reactie op. Volgens de wettelijke procedure moet dit besluit dan worden bekrachtigd middels een handtekening van de burgemeester. Dit besluit is online gepubliceerd op de websites www.overheid.nl en via www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Daarmee is voldaan aan de wettelijke eis van bekendmaking die hier van toepassing is.

Inmiddels is er een testfase geweest waarbij camera’s zijn opgehangen om de beeldkwaliteit te testen. Om de camera’s daadwerkelijk in gebruik te nemen dient  de gemeente dit aan te geven middels informatie bordjes waarop is vermeld dat cameratoezicht op deze locatie van kracht is. Dit zal binnen afzienbare tijd plaatsvinden. De tijdelijke camera’s worden dan pas in gebruik genomen.

Advertentie