Zeewolde

Carbidschieten en afsteken vuurwerk jaarwisseling

Op 2 oktober hebben de burgemeester en wethouders een voorgenomen besluit genomen over carbidschieten en het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2018-2019, zo meldt hun gemeentepagina.

Carbidschieten

Er mag op 31 december 2018 van 10.00 tot 17.00 met carbid worden geschoten op de daarvoor aangewezen plek in de Zeewolderhoek.
Daaraan zijn ook nog de volgende voorwaarden gekoppeld:
• Er mag alleen geschoten worden in oostelijke richting (richting het Wolderwijd)
• Het vrije schootsveld moet minimaal 50 meter bedragen en mag geen verharde openbare wegen of fiets- of wandelpaden bevatten.
• Er mag uitsluitend met melkbussen geschoten met plastic, een doek of bal.
• Carbidkanonnen zijn niet toegestaan.

Vuurwerk in het winkelcentrum 

Op 31 december 2018 is het tot 19.00 uur verboden vuurwerk af te steken in het winkelcentrum van Zeewolde. Dat is het gebied binnen de wegen Horsterweg, Gelderseweg, Stevinweg, Flevoplein, Gouwzee, Marktstraat en Pioniersweg.

Aangezien het een voorgenomen besluit is, ligt deze ter inzage bij het publiekscentrum en kunt u via de website van de gemeente: www.zeewolde.nl/bekendmakingen ook de tekeningen inzien.
Binnen 2 weken na bekendmaken van dit voorgenomen besluit kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente. Op de website kunt u vinden op welke wijze u dit kan doen.

Carbidschieten en afsteken vuurwerk jaarwisseling
Advertentie