Zeewolde

Carbidschieten en afsteken vuurwerk jaarwisseling 2022-2023

Burgemeester en wethouders hebben op 13 september 2022 een voorgenomen besluit genomen over de plaats waar op 31 december 2022 vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur met carbid mag worden geschoten.

De volgende voorwaarden worden verbonden aan het schieten met carbid (op grond van artikel 2:73b, vierde lid Apv)
a. er mag uitsluitend geschoten worden in oostelijke richting c.q. Wolderwijd;
b. het vrije schootsveld moet minimaal 50 meter bedragen en mag geen verharde openbare wegen of fiets- of wandelpaden bevatten.
c. Er mag uitsluitend met melkbussen worden geschoten met plastic, een doek of bal.

Carbidschieten en afsteken vuurwerk jaarwisseling 2022-2023

Lokale Omroep Zeewolde Uw nieuwsbron uit Zeewolde

Carbidkanonnen zijn niet toegestaan

Vuurwerk afsteken in het winkelcentrum

In het landelijke Vuurwerkbesluit staat dat het afsteken van vuurwerk op vrijdag 31 december tot 18.00 uur verboden is. In aanvulling daarop is door het college het winkelcentrum van Zeewolde aangewezen als gebied waarbinnen het op 31 december tot 19.00 uur verboden is om vuurwerk af te steken. Dat is het gebied gelegen binnen de wegen Horsterweg, Gelderseweg, Stevinweg, Flevoplein, Flevoweg en Zuiderzeeweg (Op grond van artikel 2:73, eerste lid van de Apv).

Dit is aangegeven op tekening 2 die bij dit besluit hoort. De tekening ligt ter inzage bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis.

Bezwaar maken

U kunt binnen 2 weken na bekendmaking van dit voorgenomen besluit uw zienswijze aan ons kenbaar maken (op grond van het bepaalde in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht).
Dat kan:
1. online op www.zeewolde.nl/zienswijze
2. schriftelijk bij de burgemeester van Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.
3. Mondeling door contact op te nemen met het team Integrale Veiligheid, binnen het team Bestuur- en Management Ondersteuning, via telefoonnummer 036-5229522.)Advertentie