Zeewolde

CDA bijeenkomst 28 oktober

 Met ons bent u zich bewust van het belang om vooruit te kijken en in te spelen op de toekomst. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons te ontdekken welke ontwikkelingen op ons afkomen. Daartoe organiseert CDA Zeewolde op zaterdag 28 oktober een ontmoeting in De Verbeelding met de titel: Toekomst van Zeewolde begint vandaag!
Ontmoet elkaar in een omgeving vol verbeeldingskracht.

Programma: (aanvang 15.00 uur / inloop vanaf 14.30 uur)

Opening door de voorzitter van CDA afd. Zeewolde, de heer Piet Verschure. Een voorzet wordt gegeven door de dagvoorzitter, de heer Hendrik de Vries.

Korte presentaties – op persoonlijke titel - door:

- Mariëlle Ducaat opgegroeid in Zeewolde heeft ze na geruime tijd van afwezigheid gekozen voor Zeewolde als plek om te wonen en te werken. Onderwerp: komen ‘uitgevlogen’ jongeren terug naar ons dorp?
*
- Wim van Noort is onder meer voorzitter van het Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde.
Onderwerp: impact van technologische ontwikkelingen op de economie Zeewolde? Wat is hiervan nu al zichtbaar?
*
- Mevr. Van Erp Taalman Kip is bestuurder van Woonpalet en praat ons bij vanuit haar expertise.
Onderwerp: welke impact heeft doelgroepenbeleid van de overheid op wonen in Zeewolde?
*
- Wim van Essen is bestuurslid van PUUR Zeewolde.
Onderwerp: wat is er nodig om toerisme in Zeewolde definitief op de kaart te zetten?

Na iedere presentatie is er een gesprek met aanwezigen onder leiding van Hendrik de Vries. Na afloop (17.00 uur) is er gelegenheid om samen verder te praten over wat de ontwikkelingen voor U kunnen betekenen.
U komt toch ook?

 

Advertentie