Zeewolde

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel ontvangt predicaat Koninklijk

De Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) in Nederland van marktondernemers mag zich vanaf nu een koninklijke organisatie noemen.

Ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan ontving het in Zeewolde gevestigde CVAH vanmiddag het officiële predicaat “Koninklijk” uit handen van Commissaris van de Koning Leen Verbeek tijdens het congres van CVAH op 30 mei 2022. Het predicaat is toegekend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

De vereniging is de enige landelijk opererende belangenorganisatie voor de ambulante handel, ofwel de marktondernemers in Nederland. Op diverse wijzen behartigt de CVAH de belangen van haar leden. Zo gaat zij in gesprek met gemeenten over de opstelling van marktkramen en de regels die voor marktondernemers gelden. Ook geeft zij advies aan ondernemers en verder treedt zij regelmatig in overleg met werknemersbonden, werkgeversorganisaties en de Kamers van Koophandel.

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel ontvangt predicaat Koninklijk

Om ook jongeren bij het vak te betrekken, worden regelmatig gastlessen en schoolbezoeken aan de markt georganiseerd.

De CVAH werd op 21 juni 1921 opgericht als de Federatie van Marktkoopliedenverenigingen in Nederland en kent een bijzondere geschiedenis. Aanvankelijk wekte de vereniging vooral wantrouwen bij de overheden, de winkeliers en de burgers met wie zij zaken wilde doen. In de jaren rondom de Tweede Wereldoorlog groeide de organisatie echter uit tot een betrouwbare gesprekspartner, die tot op de dag van vandaag breed wordt erkend en gewaardeerd. Nog altijd vormt de zogenoemde ambulante handel een welkome aanvulling op het winkelaanbod in Nederland.

Meer dan honderd jaar na de oprichting onthulde Commissaris van de Koning Leen Verbeek ten overstaan van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging maandagmiddag tijdens een bijeenkomst in Harderwijk in feestelijke sferen het predicaat ‘Koninklijk’. Daarmee heeft de organisatie nu het recht om de naam Koninklijke Centrale Vereniging Ambulante Handel te voeren. Een Koninklijk Predicaat is een Koninklijke onderscheiding voor bedrijven of organisaties die langer dan 100 jaar bestaan en van grote invloed zijn op de branche waarin zij opereren. Om in aanmerking te komen voor het Predicaat moet de organisatie een belangrijke plaats innemen binnen de regio en moet haar bedrijfsvoering onberispelijk zijn.

Advertentie