Zeewolde

Chronisch zieken komen in aanmerking voor tegemoetkoming

Tegemoetkoming in de kosten voor chronisch zieken

Inwoners van Zeewolde met een chronische ziekte en/of een beperking komen volgend jaar in aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer ze een laag inkomen hebben. Het gaat om een bedrag van € 385,- per jaar. Met een laag inkomen wordt bedoeld een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm.

Zorgkosten zijn hoog

We zien dat deze inwoners geconfronteerd wordt met hogere (zorg)kosten als gevolg van hun chronische ziekte en/of beperking. Deze nieuwe verordening is een mooie aanvulling op het bestaande aanbod. De regeling is vergelijkbaar met de regels van de gemeente Ermelo en de gemeente Harderwijk.

Collectieve zorgverzekering

Een groep van omstreeks 120 inwoners kan in Zeewolde aanspraak maken op deze tegemoetkoming. Tot nu heeft de gemeente Zeewolde deze verantwoordelijkheid vervuld door het aanbieden van een collectieve zorgverzekering. Die blijft naast de nieuwe tegemoetkoming bestaan.

Een motie van de gemeenteraad

De gemeenteraad van Zeewolde heeft voor het opzetten van deze regeling op 30 september 2021 een motie ingediend.  

Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel, kan de tegemoetkoming via de website van Meerinzicht aangevraagd worden. Dit is de link naar de website waar volgend jaar de regeling kan worden aangevraagd. https://www.meerinzicht.nl/regelingen-bij-een-laag-inkomen

Advertentie