Zeewolde

College Zeewolde trekt bij Defensie aan de bel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde wil graag meer informatie van Defensie over het plan een superkazerne binnen de gemeentegrenzen te realiseren. “We gaan op korte termijn - het liefst morgen - bij Defensie informeren hoe het staat met de beantwoording van al onze vragen”, gaf burgemeester Gerrit Jan Gorter donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan.

Manno Jonker (Leefbaar Zeewolde) deelde mee dat “drie fractieleden van Leefbaar Zeewolde” donderdagmiddag zijn aangeschoven bij het commissiedebat van Vastgoed Defensie in Den Haag, waar Kamerleden van D66, VVD, ChristenUnie en CDA “vele vragen aan staatssecretaris Christophe van der Maat” hebben gesteld.

College Zeewolde trekt bij Defensie aan de bel

“De staatssecretaris heeft de vragen beantwoord, maar veel meer duidelijkheid is hierdoor niet ontstaan. De staatssecretaris geeft aan niet eerder met meer informatie te kunnen komen totdat de ambtelijke verkenningsfase zover is dat er ook daadwerkelijk meer verteld kan worden. ‘Wanneer ben je te vroeg en wanneer ben je te laat’, was zijn info. Volgens de staatssecretaris de spagaat waar ze nu in zitten.”

Op aandringen van de Kamerleden heeft de staatssecretaris toegezegd op zeer korte termijn met, in eerste instantie, de gemeente in gesprek te gaan. Jonker: “Na de persoonlijke gesprekken met de staatssecretaris en de Kamerleden kunnen we wel stellen dat de plannen niet zomaar ontstaan zijn en dat een definitief plan nog steeds niet gemaakt is.” Zijn “prangende” vraag luidde: “Wanneer verwacht het college meer informatie hierover te verschaffen of te krijgen?”

Burgemeester Gerrit Jan Gorter zei dat het college ook “zat te wachten” op de bijeenkomst van donderdagmiddag. “Maar kijkend naar deze bijeenkomst zijn er nogal wat losse eindjes. Ik had eigenlijk meer antwoorden verwacht dan die tot nu toe gegeven zijn.” Gorter gaf aan dat het college het hier niet bij laat zitten. “Wij hebben als college samen met de agrariërs heel veel vragen gesteld. Ik denk dat wij op korte termijn - het liefst morgen - bij Defensie gaan informeren hoe het staat met de beantwoording van al onze vragen en zodra die vragen beantwoord zijn, lijkt het mij goed dat wij of Defensie met de raad spreekt over de plannen.”

Advertentie