Zeewolde

College zet deur open voor nieuw asielzoekerscentrum

Als het aan het college van B&W ligt, mag na 2025 aan Bosruiterweg 14 een blijvende huisvesting voor circa 1.000 arbeidsmigranten komen. Op het adres Bosruiterweg 16 kan, voorlopig tijdelijk, een asielzoekerscentrum (AZC) voor uitsluitend gezinnen gevestigd worden.

Om asielzoekers onderdak te bieden, is het nodig een tijdelijke vergunning te geven voor het bouwen van nieuwe verblijfsruimten voor arbeidsmigranten aan Bosruiterweg 14. De arbeidsmigranten die nu nog op nummer 16 wonen, kunnen dan ruimte maken voor 600 asielzoekers. Het college heeft hiertoe afgelopen dinsdag besloten.

College zet deur open voor nieuw asielzoekerscentrum

De tijdelijke maatregelen houden meer concreet in dat er tot eind 2025 176 logiesplaatsen voor arbeidsmigranten beschikbaar blijven aan Bosruiterweg 16 en er op nummer 14 voor 365 mensen nieuwe logiesplaatsen gebouwd worden. In de vrijkomende bebouwing op nummer 16 kunnen dan circa 600 asielzoekers een plek krijgen.

Het met spoed beschikbaar maken van het voormalige AZC voor nieuwe asielzoekers is van landelijke urgentie. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft erop aangedrongen het voormalige asielzoekerscentrum aan Bosruiterweg 16 opnieuw in gebruik te nemen. Met het COA zal hiertoe een bestuursovereenkomst worden gesloten.

Langere termijn

De behoefte aan arbeidsmigranten is bij ondernemers binnen de gemeente en in de regio van blijvende aard. Mede daardoor zal de komende jaren gewerkt worden aan het realiseren van een definitieve verblijfsplaats voor arbeidsmigranten die hier relatief kort verblijven. De huidige plek is daar geschikt voor en gedacht wordt aan bebouwing die minder geschikt is voor permanente bebouwing. Denk daarbij aan een hostel-achtige setting. Ook moeten er op de locatie voldoende voorzieningen voor bijvoorbeeld winkels, wasserij en sport komen. Het grootste deel van de arbeidsmigranten verblijft gemiddeld minder dan 12 maanden op de locatie. Voor hen zijn de geplande voorzieningen bedoeld. De huisvestingsvraag van de relatief kleine groep van 200 arbeidsmigranten die langer in Zeewolde verblijven wordt betrokken bij de uitwerking van de omgevingsvisie.

In het radioprogramma Zeewolde Kiest werd dinsdag door Karin Broeders (gewezen bestuurslid van de toenmalige stichting Platform Vluchtelingen Zeewolde) uitgebreid teruggeblikt op de situatie van 2016 tot 2018, toen het asielzoekerscentrum aan de Bosruiterweg ook al in gebruik was. In diezelfde uitzending legde Yordi Lassooy (directeur van het bedrijf Cultuur in Harmonie) uit hoe een asielprocedure er in Nederland uitziet.

Advertentie