Zeewolde

Commissaris van de koning Leen Verbeek ziet kazerne als ‘kans voor Zeewolde’

Leen Verbeek, commissaris van de koning in de provincie Flevoland, weet dat staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie “een grote voorkeur voor Zeewolde” heeft met betrekking tot de locatie voor een “superkazerne” en hij steunt hem daarin “ten volle”.

Een formele rol hebben de provincie en de gemeente hierbij niet, maar zij kunnen volgens hem wel een zienswijze indienen. Verbeek hoopt dat de Tweede Kamer nog voor de zomer een definitief besluit over de vestiging neemt. Dat zei hij dinsdagavond 31 januari in het programma Zeewolde Kiest van de Lokale Omroep Zeewolde.

Verbeek ziet de kazerne als “een kans voor Zeewolde”. De locatie richting Nijkerkerbrug is volgens hem ook “een heel goede”.

Commissaris van de koning Leen Verbeek ziet kazerne als ‘kans voor Zeewolde’

Verbeek: “Het is zo’n tien kilometer buiten de kern, het raakt het dorp dus niet rechtstreeks. Zeewolde is één van de locaties die aantrekkelijk zijn, niet in de laatste plaats omdat het geografisch zo lekker centraal in Nederland ligt. Verder wonen er al heel veel militairen in onze provincie, ook in Zeewolde. Het past daarnaast bij het type cultuur van de samenleving, militairen worden gerespecteerd. Zeewolde kan het defensieklimaat goed verdragen, zo schat ik in. Ik vind dat dat op elkaar past.”

Dat er een kazerne moet komen, raakt aan een stukje emotie, zo meent Verbeek. “Door de oorlog in Oekraïne is er druk op Defensie om te zorgen paraat te zijn. Dat die modernisering van het leger nu echt moet gebeuren, omdat we achterlopen op dat terrein. Dat zet een enorme druk op de discussie. Het is aan de Kamer om daar in concluderende zin een besluit over te nemen.”

Werkgelegenheid

Wat voor Verbeek eveneens meespeelt is “de grote hoeveelheid werkgelegenheid” die de komst met de kazerne mogelijk met zich meebrengt. “We doen als provincie enorm ons best om flinke werkgelegenheid in Flevoland te creëren en werkloosheid te voorkomen. Voor de mensen die hier de komende tien tot vijftien jaar komen, moet er werkgelegenheid zijn. Als iedereen elke ochtend naar buiten de provincie rijdt en ’s avonds weer terugkomt, lopen onze wegen vast.”

De commissaris erkent dat er nog veel onduidelijk is over het exacte aantal arbeidsplaatsen dat uiteindelijk uit de bus komt rollen. “De optimale variant gaat uit van zo’n 7.000. In de discussie met de Kamer kan dat nog worden teruggebracht naar 3.000, dat weten we dus nog niet. Ook weten we dat er kazernes worden samengevoegd. Het zal dus niet in alle gevallen gaan om nieuwe werkgelegenheid.”

Kamervragen

Intussen heeft staatssecretaris Van der Maat in reactie op vragen van Kamerlid Derk Jan Eppink (JA21) aangegeven dat er nog twee andere mogelijke locaties in Flevoland zijn voor de kazerne en één in Gelderland. Verbeek snapt de maatschappelijke onrust in Zeewolde, maar hij vindt het wel belangrijk dat zíjn provincie in beeld blijft. “Gemeenten op de Veluwe, in Overijssel en in Drenthe doen hun best om hun kazerne te behouden, omdat die zo goed is voor de samenleving. Daar wordt gediscussieerd omdat men de kazerne misschien verliest, bij ons op dit moment omdat we er misschien één krijgen.”

Voorlopig gaat de commissaris uit van de grote meerwaarde die de kazerne voor Flevoland heeft. “Als provincie hebben we een verantwoordelijkheidsgevoel jegens Defensie gezien de internationale situatie waarin we verkeren. Het debat over de locatie moet nog plaatsvinden. Als provincie en gemeenten hebben we daar geen rol in. Hopelijk neemt de Kamer voor de zomer een besluit, al weten we wel dat Den Haag de planning nog weleens niet haalt.”

Advertentie