Loading...

CU krijgt antwoorden over Lanterstrand
CU krijgt antwoorden over Lanterstrand

Op 17 juni diende ChristenUnie Zeewolde vragen in over recreatie op het Lanterstrand. Het college heeft hier antwoord op gegeven. Uit de beantwoording blijkt dat het strand nog niet af is. Naast dat het resultaat van het onderzoek naar de waterkwaliteit nog gegeven moet worden, moeten er ook nog toiletten, douches en afvalcontainers worden geplaatst. Zolang dit nog niet is gebeurd, zijn er op dringend advies van de omgevingsdienst waarschuwingsborden geplaatst. Het college geeft toe dat dit in de communicatie wat meer aandacht verdiend heeft.

Om het Lanterstrand af te maken volgens inrichtingsplan, moet er budget beschikbaar worden gesteld. Hierover zal de gemeenteraad later dit jaar geadviseerd worden. Er is al wel budget voor ondergrondse afvalcontainers, zoals die ook op het Woldstrand zijn geplaatst. Deze zullen op korte termijn wel worden gerealiseerd.

Honden op het Lanterstrand

Er is ook onduidelijkheid over het wel of niet toelaten van honden op het strand. Op dit moment is op de hondenkaart het Lanterstrand nog niet aangegeven. Na de vaststelling van de nieuwe hondenkaart na de zomer, zal dit ook duidelijk vermeld staan op de kaart en zal dit ook worden gecommuniceerd. Handhaving zal er meer gaan plaats vinden en dan vooral in een sturende rol, waar ook begrip wordt gevraagd.

Kitesurfen

Het populaire kitesurfen wat veelal gebeurde bij het Lanterstrand mag vooralsnog niet. Er zijn verkennende gesprekken met andere overheden of kitesurfen, wellicht in bepaalde gedeeltes van het jaar, wel wordt toegestaan. Hier zitten nog wel enkele haken en ogen aan, naast dat deze locatie in een Natura2000 gebied ligt.

Lees hier de volledige beantwoording in PDF