Zeewolde

De Leeuw snacks in strijd met bestemmingsplan

De Leeuw snacks & broodjes bezorgservice, gevestigd op de Mast 15 in Zeewolde, heeft van de Gemeente Zeewolde te horen gekregen dat haar activiteiten niet passen binnen het van toepassing zijnde bestemmingsplan. 

Binnen de bepalingen van het bestemmingsplan “Schepenveld en planetenveld 2010“ is vastgelegd dat deze gronden niet gebruikt mogen worden voor horecabedrijven. Hieronder worden ook afhaalzaken en maaltijdbezorgdiensten gerekend. Dit betekent dat de bedrijfsactiviteiten van de Leeuw Snacks niet passen binnen het bestemmingsplan. 

De Leeuw snacks in strijd met bestemmingsplan

De Leeuw snacks is in 2014 gestart met zijn vestiging. “bij aanvang heb ik contact gezocht met de gemeente Zeewolde om navraag te doen naar de mogelijkheden” aldus Wilco van Leeuwen. Hierbij merkt hij op dat hij bekend was met de staat van bedrijfsactiviteiten die  hoort bij het bestemmingsplan. “Bij de start van de Leeuw snacks was het alleen mogelijk om online te bestellen wat dan thuis werd bezorgd of kon worden afgehaald” vervolgt Wilco. “Hier kon niet ter plekke  worden betaald en ook niet direct worden genuttigd”. Met wie Wilco contact heeft gehad bij de gemeente Zeewolde is hem ontschoten.

Inmiddels is het wel mogelijk om ter plaatse eten te bestellen, te betalen en te nuttigen. Dit valt onder zowel horeca als detailhandelsactiviteiten en zijn niet toegestaan op de Mast 15.

Gemeente Zeewolde

Op 13 september 2018 heeft de gemeente Zeewolde aan de Leeuw Snacks het voornemen kenbaar gemaakt tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het strijdige gebruik op het perceel Mast 15 te Zeewolde.

In navolging hierop heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Leeuw Snacks en de Gemeente Zeewolde. Tijdens dit gesprek heeft Wilco van Leeuwen zijn zienswijze kunnen geven, waarop de Gemeente Zeewolde te kennen heeft gegeven dat men zou nagaan of de huidige bedrijfsactiviteiten (maaltijdbezorgdienst/ afhaalzaak) kunnen worden ingepast binnen het bestemmingsplan.

Het gebruik van het perceel door De Leeuw snacks is in strijd met het bestemmingsplan.

Omdat het beleid van de gemeente is om horeca in het centrum te concentreren en dus niet op een bedrijventerrein, is het niet wenselijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Hierop heeft het college besloten dat de Leeuw Snacks haar bedrijfsactiviteiten moet staken aan de Mast 15 waar zij nu zijn gevestigd. De Leeuw Snacks is zeker welkom, maar wel op een plek in Zeewolde waar horeca gevestigd mag worden.

Andere locatie

De Leeuw snacks heeft van de gemeente Zeewolde tot 1 juli 2019 om de activiteiten te stoppen op deze locatie. Hoe de toekomst van de Leeuw snacks, die bij een groot publiek een gunfactor heeft door zijn betrokkenheid in de samenleving, eruit zal gaan zien is nog onbekend.  “ik ga graag met de gemeente Zeewolde in gesprek om samen tot een oplossing te komen” aldus Wilco van Leeuwen.

Petitie

inmiddels is er een petitie gestart door een betrokken inwoner, deze kan bekeken worden via de website van Petities24

Advertentie