Zeewolde

De Week Lezen en Schrijven

Als u dit leest realiseert u zich misschien niet dat er echt wel veel mensen zijn die hiermee veel moeite zullen hebben.

Dat zij dit niet kunnen kan komen omdat zij dit nooit echt hebben geleerd op school, maar vaak ook omdat dit hun taal niet is. Met de Week van Lezen en Schrijven moet dit meer onder de aandacht komen. 

Casper is een van de vrijwilligers die een avond in de week mensen aan de hand meeneemt in een gespreksgroep. Hij vertelt hoe hij zo ver is gekomen. Want heel ver is het wel. Hij is acht jaar geleden vanuit Polen naar Nederland gekomen. Hier heeft hij zich op allerlei wijzen de taal eigen gemaakt. Dat gebeurde via het Huis voor Taal en door veel te lezen. Maar het spreken viel hem zwaar. In gespreksgroepen werd hij gedwongen zich in het Nederlands te uiten en gaandeweg merkte hij dat hij, zoals hij dit uitdrukt, socialer was geworden: hij kon zich prettiger in gezelschappen bewegen.En nu leidt deze 22-jarige leerling van Windesheim zelf zo’n gespreksgroep.

Casper uit Polen momenteel studeert hij aan Windesheim. Hij staat voor de biebs

Wethouder Erik van de Beld liet zich over zijn verhaal, maar ook over de doelstellingen van deze actie, informeren. Terloops wilde hij ook nog weten of de steun van de gemeente aan al deze activiteiten als voldoende werd ervaren. En daarna ontkwam hij er niet aan om samen met een zeer bereidwillige passant het escapespel te spelen. Daarbij moesten met allerlei hints en puzzels het raadsel te ontleden dat in een grote koffer verborgen bleek te zitten. Dit spel is zo ingericht dat je kan merken hoe moeilijk het is om als (al dan niet Nederlands) minder geletterde een weg te vinden in deze wereld. Om eerlijk te zijn: zij kwamen er ook niet uit. 

Verslag en foto’s : Ruud van Velzen

Advertentie