Zeewolde

Denk mee over het verkeer- en vervoersplan!

In september is er een onderzoek in de vorm van een enquête gehouden onder de inwoners en ondernemers in Zeewolde. De gemeente breidt dit onderzoek nu uit. Uit het onderzoek bleek dat er vier veelgenoemde problemen zijn: logica in routevorming, veiligheid fietsoversteken, hoge snelheid autoverkeer en parkeren. Daarom stelt de gemeente, vanaf 19 oktober a.s., een plattegrond beschikbaar via deze link. Op de plattegrond kunt u aangeven waar u in Zeewolde deze problemen in het verkeer ervaart en welke oplossing u ziet.

Het maakt daarbij niet uit op welke manier u aan het verkeer deelneemt. Iedereen die in Zeewolde met het verkeer te maken heeft, vragen we om mee te denken en mee te praten. De kaart kan ingevuld worden tot en met 30 november 2020. De resultaten van dit onderzoek verwachten we medio december.

Denk mee over het verkeer- en vervoersplan!

De resultaten van de enquête

Van 8 tot en met 24 september werd een digitale enquête gehouden in Zeewolde. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zijn gevraagd naar hun mening over het verkeer in Zeewolde. We hebben vragen gesteld over bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Meer dan 1.000 mensen hebben de enquête ingevuld.

De verkeersveiligheid kreeg een 6,8. De leefbaarheid in Zeewolde scoort zelfs een 7,8. Als verbeterpunten worden onduidelijke fietsoversteken en te hoge snelheid in de woonwijken genoemd. Voor kleine afstanden in en rondom het dorp wordt de fiets vaak gebruikt. Naar het werk gaan we meestal met de auto.

Analyse van alle resultaten

De goede en slechte punten worden grondig geanalyseerd. De resultaten van de enquête en van het online onderzoek met de plattegrond (dat nu wordt gestart) gebruiken we in het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en in andere beleidsstukken. In dit plan laten we zien hoe de gemeente denkt over het verkeer en vervoer. De plannen die we maken zijn bedoeld voor de komende 10 jaar. Het nieuwe plan is medio 2021 klaar.

 

Advertentie