Zeewolde

Digitale inbraak bij Gemeente Zeewolde niet gelukt

In samenwerking met de rekenkamercommissie hebben hackers geprobeerd in te breken in de ICT-systemen van de gemeente Zeewolde. Deze poging tot digitale inbraak werd gedaan in het kader van een rekenkameronderzoek naar digitale veiligheid. Conclusie van de rekenkamercommissie is dat de gemeente Zeewolde de ict-systemen vanaf buitenaf goed beveiligd heeft.

Gemeentehuis Zeewolde

Ondanks de goed werkende beveiligingsmaatregelen zijn er wel kwetsbaarheden gevonden in het netwerk van de gemeente en het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en bestuurders. De rekenkamercommissie doet daarom een aantal aanbevelingen ter verbetering van de digitale veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek direct een aantal acties genomen. Daarnaast heeft het college toegezegd om de minder kritische kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te pakken.

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie professionele hackers van bureau Hoffmann Bedrijfsrecherche BV, afdeling Cybersecurity, ingehuurd. Het onderzoek is medio 2018 uitgevoerd. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Hoffmann in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie een uitgebreide rapportage opgesteld, met conclusies en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gericht op het invoeren van een integraal pakket aan maatregelen ter verbetering van de digitale veiligheid. Daarbij is te denken aan technische maatregelen, maar ook aan maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat medewerkers alerter zijn op de digitale veiligheid, zoals bijvoorbeeld bij phishing-mails. Dit zijn valse e-mails die criminelen versturen om inloggegevens, wachtwoorden of persoonlijke gegevens te verkrijgen.

De rekenkamercommissie is verheugd dat het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven dat direct een aantal maatregelen zijn genomen. Aan het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en bestuurders wordt gewerkt.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie de gemeenteraad in een brief geïnformeerd over de hoofdlijnen en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Deze brief is op de website van de rekenkamercommissie www.rkvalleienveluwerand.nl. geplaatst. De rekenkamercommissie heeft het technische rapport van Hoffmann als geheim document aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie is van mening dat openbaarmaking van het rapport het belang van de gemeente Zeewolde kan schaden. Het rapport bevat bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over de architectuur van de ICT-systemen. Het is uit veiligheidsoverwegingen niet gewenst dat deze gegevens bij een grotere groep bekend worden.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en werkt voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden,Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en Zeewolde.

Advertentie