Zeewolde

Eenzaamheid in Zeewolde

In de Meermin sneed algemeen maatschappelijk werker in Zeewolde Bartel van Gorcum op 9 februari het thema “eenzaamheid” aan. Doelgroep voor deze bijeenkomst was niet de groep eenzamen zelf, maar juist de groep eromheen.

Of liever gezegd: gewoon iedereen. Hij vertelde hoe eenzaamheid werkt voor de verschillende leeftijdsgroepen. Opvallend in de cijfers die hij toonde was dat in eigenlijk iedere leeftijdsgroep eenzaamheid voorkomt, en dat het verhoudingsgewijs echt niet de ouderen zijn die eenzaamheid als zodanig ervaren. Daarnaast kan men ook een onderscheid maken tussen een gevoel van eenzaamheid – iets wat iedereen wel eens heeft of heeft ervaren – en sociaal isolement.
Onderzoeken hebben aangetoond dat chronisch bestaande eenzaamheid niet alleen psychische gevolgen heeft maar evenzeer fysieke.

De belangrijkste vraag is niet: wat kunnen we eraan doen, maar of we onszelf kunnen helpen als we dreigen in een dergelijke situatie terecht te komen.
Voor de buitenstaander is het belangrijk een dergelijke situatie te herkennen maar moet er ook terdege rekening mee worden gehouden dat sommige mensen graag in isolement leven en helemaal niet zitten te wachten op bemoeienis van buitenaf. Hoe dan ook, het is vaak heel moeilijk om als derde een gesprek hierover te starten. Als je er iemand naar vraagt zul je niet snel een eerlijk antwoord krijgen.

Als er toch echt sprake is van eenzaamheid zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Hulp is er feitelijk op gericht de hersenen van mensen anders te activeren, hun zelfkennis en sociale vaardigheden te trainen met workshops e.d. en dan de eigen eenzaamheid te leren oplossen.
In Zeewolde bieden een aantal instanties hulp in een vorm van samenwerking. Welzijn Zeewolde, de maatschappelijke dienstverlening Flevoland MDF, Hart voor Zeewolde, Coloriet, de bibliotheek, GGD, MEE en het Vraaghuis. Daarnaast zijn ook de kerken actief op dit gebied, al zijn die (nog) niet bij deze samenwerking betrokken.

Suggestie uit het publiek was om in de week van de eenzaamheid een krantje uit te brengen waarin aandacht wordt geschonken aan al de mogelijkheden die er zijn. Het Vraaghuis is overigens te allen tijde voor iedereen een goed startpunt.

Eenzaamheid in Zeewolde
Advertentie