Loading...

Energieloket geopend tijdens Dag van Duurzaamheid
Energieloket geopend tijdens Dag van Duurzaamheid

Op donderdag 10 oktober openden Ewout Suithoff (wethouder duurzaamheid), Vera Dam (directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland) en Dieter Bruin (duurzaamheidsmakelaar gemeente Zeewolde) op feestelijke wijze het energieloket Zeewolde in de Ravelijn.

Het energieloket is voorlopig drie dagdelen in de week open. Op vrijdagmiddag, zaterdagmiddag en woensdagochtend kunnen bewoners, maar ook bedrijven binnenlopen voor onafhankelijk energieadvies en informatie over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan advies over energiezuinig wonen, mogelijkheden voor zonnepanelen en lokale partijen voor isolatie. Het energieloket Zeewolde is daarmee een belangrijk informatiepunt en vraagbaak.

Tijdens de opening riep wethouder Suithoff ook bedrijven op die innovatieve, duurzame initiatieven hebben op zich te melden. Het energieloket geeft neutrale adviezen en kan op deze manier ook bedrijven aanreiken waar inwoners terecht kunnen. Naast het fysieke loket is er ook het digitale loket via www.energieloketflevoland.nl. Wat er verder vanuit het energieloket nog wordt georganiseerd zal later duidelijk worden.

Ontdek je lek!

Vera Dam trapte tijdens de opening gelijk de bewustwordingscampagne 'Ontdek je lek' af. Huurders en woningeigenaren worden uitgedaagd het energielek in hun woning op te sporen en deze ervaring te delen. Middels een energiemonitor, dat real time het energiebruik meet zullen zij dit doen. Wethouder Suithoff nam de eerste energiemonitor in ontvangst.

De energiemonitor heeft een mooi uitleesscherm dat precies vertelt hoe de wereld in jouw huis in elkaar zit en waar energie weglekt. De energiemonitor is 2 weken bij iemand in huis. Daarna wordt deze doorgegeven. Het energiedisplay wordt aangesloten op de slimme meter en geeft real time inzicht in het energieverbruik. De opdrachtkaart die erbij zit, helpt mensen bij wat ze kunnen onderzoeken. Het is een storytelling die met elkaar gedeeld kan worden, waardoor er van elkaar ook geleerd kan worden.