Zeewolde

Enquête over veiligheid in het buitengebied van Zeewolde

Tot 1 maart 2020 houdt de gemeente Zeewolde een enquête onder ondernemers en bewoners over veiligheid in het buitengebied. Alle huishoudens en bedrijven in het buitengebied ontvangen een brief met een link naar de digitale enquête. De uitkomsten worden gebruikt om criminaliteit in het buitengebied tegen te gaan, de leefbaarheid te behouden en, waar nodig, te verbeteren. Eind maart worden bewoners en ondernemers uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Enquete afbeelding

Project Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied
Dit project is  een samenwerking tussen de gemeente, de politie, brandweer, het RIEC (Regionaal Informatie en Expertisecentrum), de omgevingsdienst en natuur- en landschapsbeheerders. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) voert het project uit.

De enquête en de bijeenkomst zijn onderdeel van dit project. In de komende maanden wordt geïnventariseerd welke (veiligheids)problemen er zijn in het buitengebied. Na de inventarisatie wordt bekeken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn. Bij het opstellen van de inventarisatie en de mogelijke maatregelen is de samenwerking met bewoners en ondernemers van groot belang. Tijdens de bijeenkomst eind maart worden de eerste resultaten van de enquête gepresenteerd en gaan de samenwerkende partners in gesprek met bewoners en ondernemers van het buitengebied.

Waarom start dit project?

Op verschillende plekken in Nederland krijgt de politie signalen over toenemende criminaliteit in het buitengebied. Het buitengebied is kwetsbaar. Het zijn uitgestrekte gebieden met veel leegstaande schuren en stallen en met minder toezicht en controle. Problematiek is vaak onzichtbaar. Ook het buitengebied van Zeewolde is uitgestrekt en daardoor kwetsbaar. Het buitengebied moet echter veilig en bewoonbaar blijven. Hiervoor is de inzet van iedereen nodig.

Advertentie