Loading...

FNV in de bres voor arbeidsmigranten
FNV in de bres voor arbeidsmigranten

Op 9 juli bood het FNV een petitie aan het college van gemeente Zeewolde aan. Loco burgemeester Winnie Prins nam deze in ontvangst.

In de petitie wordt aandacht gevraagd voor onder andere de woonsituatie van arbeidsmigranten in het "Polenhotel" aan de Bosruiterweg.
Het complete manifest is hier te downloaden (PDF)

Uitzendbureaus waar de bewoners in dienst zijn zorgen daar voor huisvesting, welke naar zeggen niet op orde zou zijn. Ook spelen er nog andere zaken die volgens FNV en arbeidsmigranten verre van op orde zijn. Zo zouden arbeidsmigranten zich van de uitzendbureaus niet mogen inschrijven in Zeewolde, waardoor zij ook niet kunnen participeren in de maatschappij. Ook wonen er te veel mensen in een huis en ligt de huurprijs hoog ten opzichte van het loon wat zij krijgen.

Gemeente blij met signaal van FNV

Tijdens een gesprek met FNV en locoburgemeester Winnie Prins in de uitzending van Van de Beek Draait Door op woensdag 10 juli worden enkele onderwerpen behandeld. Zo verteld Winnie Prins dat de gemeente wel inschrijfmogelijkheden faciliteert, zelfs op het park. Wettelijk is een arbeidsmigrant verplicht om zich in Zeewolde in te schrijven wanneer zij langer dan 4 maanden in Zeewolde verblijven. Op dat moment zouden ze zich ook kunnen inschrijven bij Woonpalet om zelfstandige woonruimte te verkrijgen. Echter blijkt nu uit de stukken van FNV dat uitzendbureaus dreigen met ontslag wanneer zij zich zouden inschrijven bij de gemeente. Volgens Winnie Prins zijn de klachten die worden geschetst onbekend bij de gemeente en is blij met het signaal van de FNV. Zo kunnen ze aan de slag met de gesignaleerde problematiek. Ook geeft dat weer handvatten om het landelijk ook aan te pakken want dit is geen probleem van alleen maar Zeewolde.

De gemeente heeft aan de arbeidsmigranten toegezegd dat er een gesprek zal plaatsvinden met de burgemeester. Ook zal de gemeente werken aan haar zichtbaarheid op het park, zodat de arbeidsmigranten weten waar zij zich kunnen laten inschrijven. Verder zal de gemeente contact opnemen met de verschillende uitzendbureaus om hun kant van het verhaal te vernemen. Na analyse van de problemen blijkt dat veel van deze problemen te maken hebben met het arbeidsrecht en de huurwet.

Uitzendbureaus hebben 2 petten op

Het FNV verwijt de uitzendbureaus dat zij handelen in een tweetal hoedanigheden te weten dat van werkgever en huurbaas. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van de arbeidsmigranten vergroot Ook leggen zij dure boetes op bij handhaving op het park voor het niet naleven van de leefregels. Volgens het FNV kan hier niet mee naar de rechter worden gegaan.

Een van de uitzendbureaus heeft telefonisch aangegeven tot nu toe geen gesprekken te hebben gehad met FNV. Deze zal aanstaande maandag plaats vinden. FNV moet nog veel gesprekken voeren en uitzendbureaus benaderen om over de leefomstandigheden te spreken en over de arbeidsvoorwaarden. Ook op andere plaatsen in het land zal het FNV onderzoek verrichten naar de werk en leefomstandigheden van arbeidsmigranten , met als doel de positie van de arbeidsmigranten te verbeteren .”.

Ex artikel 36 vragen van Zeewolde Liberaal

Als reactie op de petitie en het nieuws wat daarmee naar buiten werd gebracht heeft Zeewolde Liberaal Ex artikel 36 vragen gesteld aan het college. Zo vragen zij of het college bereid is om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Naast dat zij vragen naar de omstandigheden op Bosruiterweg 14 en 16 vragen zij ook naar de woonomstandigheden op Bosruiterweg 25. Zeewolde Liberaal wil tevens de getallen weten van het aantal arbeidsmigranten die op de Bosruiterweg verblijven, maar ook hoeveel er daarvan in Zeewolde werken. En hoeveel daarvan ingeschreven staan in het BRP. Als laatste wil Zeewolde Liberaal weten of de gemeente vind dat op Bosruiterweg14 en 16 huisvestingslocaties ook open gesteld moet worden voor arbeidsmigranten die niet in Zeewolde werken. En op basis van welke grond dit besluit dan zou zijn. Uiteindelijk is Bosruiterweg 16 en later ook 14 neergezet voor arbeidsmigranten die in Zeewolde werkzaam moesten zijn.

Lees hier de volledige versie van de vragen die Zeewolde Liberaal stelde (PDF).