Zeewolde

Formatie Zeewolde duurt langer vanwege ‘vrij uitzonderlijke situatie’

In Zeewolde wordt nog steeds geformeerd, terwijl op andere plekken in Flevoland al een college is gevormd. Volgens formateur Ton Roerig komt dat doordat er iets vrij unieks gebeurt in Zeewolde: een partij met de absolute meerderheid zoekt een collegepartner. Normaal hebben collegepartijen elkaar nodig om een meerderheid te behalen, maar nu dat ontbreekt moet er volgens de formateur tijd gestoken worden in het vertrouwen in elkaar. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie geven aan dat de gesprekken goed gaan. 

Volgens Roerig had de formatie sneller kunnen gaan als Leefbaar Zeewolde geen absolute meerderheid van tien zetels had. “Eigenlijk was het misschien makkelijker geweest als Leefbaar 8 zetels had gehad”, zegt Roerig. “Want dan moet je wel op zoek naar een andere partij en dan wist die andere partij ook zeker: ‘je hebt mij nodig om besluiten door de Raad te krijgen, als het er op aankomt’”. In de plaats daarvan moet de ChristenUnie volgens Roerig het vertrouwen hebben dat het wel een volwaardige partner is en ook wat in te brengen heeft, en dat kost tijd. Zowel Leefbaar als de ChristenUnie geven aan erg tevreden te zijn met de gesprekken.

“Burgers en inwoners kunnen er dan ook van op aan dat er een stevig fundament is”, formateur Ton Roerig

Daarnaast speelt volgens Roerig ook nog mee dat ambtenaren een presentatie houden voor de twee partijen per onderwerp waarover gesproken wordt, om informatie te geven over de stand van zaken in de gemeente. “Dat is een arbeidsintensiever proces dan als je in een hok gaat zitten en je niks aantrekt van de buitenwereld, kort door de bocht gezegd.”

Roerig verwacht nu dat er over een aantal weken een collegeakkoord is. “In ieder geval voor het zomerreces.”

Advertentie