Zeewolde

Geen huurverhoging huurders Woonpalet

De overheid besloot dat corporaties hun huren dit jaar niet mogen verhogen. Een financieel voordeel voor alle huurders. Woonpalet informeert haar huurders daarover met een kaart waarop staat ‘Goed nieuws’. Want dat is het voor huurders.

Huurverhoging doorgaans inflatievolgend:
Jaarlijks stelt de overheid regels op voor de huurverhoging. Doorgaans is de huurverhoging inflatievolgend, soms met de mogelijkheid een opslag te gebruiken. Sinds 2014 kunnen corporaties voor huurders met een hoger inkomen ook nog een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Bertho Eding, interim directeur-bestuurder en manager Wonen: ‘Per jaar beslissen we welke ruimte van de huurverhoging we gebruiken. We wegen daarin vooral mee welke inkomsten Woonpalet nodig heeft om aan alle verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Woonpalet Huurwoningen

Zien we de bouwkosten stijgen met 7,5%, zoals in 2017, dan ontkomen we er niet aan om de huurverhoging maximaal te benutten. Maar er waren ook jaren waarin we geen gebruikmaakten van de mogelijkheid van de opslag en van de inkomensafhankelijke huurverhoging.’

De overheid maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de woningen, en besloot daarom geen huurverhoging toe te staan. Eding: ´De zorgen over de betaalbaarheid van woningen delen we. Aan de andere kant: zouden corporaties minder belastingen en heffingen hoeven te betalen, dan hadden zij de huurinkomsten minder hard nodig om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De tijd is rijp voor een overheidsdiscussie daarover.’

Door de huren dit jaar niet te verhogen, derft Woonpalet per maand in ieder geval € 17.000,-. Dit komt bij de circa € 18.000,- die Woonpalet per maand derft door de huurverlaging. De huurverlaging geldt voor een beperkte groep huurders. Bij Woonpalet geldt de huurverlaging voor 440 huurders, zo’n 22% van de in totaal 1.950 huurders.


*Foto: Huurwoningen Woonpalet, © LOZ 2021

Advertentie