Zeewolde

Geen besluit over sportcomplex het Baken

Op donderdag 22 februari 2018 stond de toekomst van het Sportcomplex het Baken wederom op de agenda van de laatste gemeenteraad in haar huidige samenstelling. Het agendapunt was een voorstel van het college van B & W ter uitvoering van de motie zoals ingediend op 14 december 2017 door de fracties van de VVD,CU en CDA. 

De motie verzocht het college een verdiepende heldere prognose te laten maken van zowel de variant zoals voorgesteld  in het concept- raadsvoorstel van het college als van de Nieuwbouwvariant aan het Kluunpad. Uit het college voorstel bleek dat de kosten van  uitvoering van deze motie 1,5 miljoen euro zou gaan kosten.

Moties 

Tijdens de vergadering op 22 februari 2018 werden er 3 moties ingediend. De motie van de CU en het CDA verzoekt het college om op zo kort mogelijke termijn de technische installaties van het zwembad te vernieuwen zodat deze weer geruime tijd meekunnen. 

Verdere planvorming t.a.v. renovatie en/of nieuwbouw voor dit moment te stoppen en ruim voor het einde van de levensduur van de technische installaties het gesprek aan te gaan om te komen tot de kaders en uitgangspunten voor renovatie en/of nieuwbouw van het spotcomplex. De motie van de VVD, Burger Belang, Partij van de Arbeid/GroenLinks en D66 Zeewolde constateert dat de motie van 14 december 2017 minder verstrekkend bedoeld is dan nu in de procesbeschrijving wordt voorgesteld en geeft het college opdracht de procesbeschrijving uitvoering motie sportcomplex Het Baken aan te passen conform de aanwijzingen zoals opgenomen in de constateringen.

De motie van Zeewolde Liberaal en Leefbaar Zeewolde constateert dat de uitwerking van de twee scenario,s circa 1,5 miljoen gaat kosten, een langere doorlooptijd kent en zal leiden tot een verhoging van de totale investering voor sportcomplex Het Baken. De motie heeft als besluit om uitgaande van de budgettaire ruimte in de gemeentelijke begroting te kiezen voor het renovatiescenario van het sportcomplex in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie. Ook vraagt de motie om voor het begrotingsoverschot van circa euro. 17.000,= te zoeken naar een maximale benutting en vervulling van zoveel mogelijk extra aanpassingen.

Alle 3 de moties werden verworpen evenals het college voorstel ter uitvoering van de motie van 14 december 2017.

Wethouder Rein Zijlstra deed donderdag 1 maart 2018 tijdens een persconferentie nadere mededelingen over het Baken. Na afloop sprak Stanley Egger met de wethouder

Audio fragment(en)

Wethouder Rein Zijlstra - Sportcomplex het Baken

 

Geen besluit over sportcomplex het Baken

Op donderdag 22 februari 2018 stond de toekomst van het Sportcomplex het Baken wederom op de agenda van de laatste gemeenteraad in haar huidige samenstelling. Het agendapunt was een voorstel van het college van B & W ter uitvoering van de motie zoals ingediend op 14 december 2017 door de fracties van de VVD,CU en CDA. 

De motie verzocht het college een verdiepende heldere prognose te laten maken van zowel de variant zoals voorgesteld  in het concept- raadsvoorstel van het college als van de Nieuwbouwvariant aan het Kluunpad. Uit het college voorstel bleek dat de kosten van  uitvoering van deze motie 1,5 miljoen euro zou gaan kosten.

Moties 

Tijdens de vergadering op 22 februari 2018 werden er 3 moties ingediend. De motie van de CU en het CDA verzoekt het college om op zo kort mogelijke termijn de technische installaties van het zwembad te vernieuwen zodat deze weer geruime tijd meekunnen. 

Verdere planvorming t.a.v. renovatie en/of nieuwbouw voor dit moment te stoppen en ruim voor het einde van de levensduur van de technische installaties het gesprek aan te gaan om te komen tot de kaders en uitgangspunten voor renovatie en/of nieuwbouw van het spotcomplex. De motie van de VVD, Burger Belang, Partij van de Arbeid/GroenLinks en D66 Zeewolde constateert dat de motie van 14 december 2017 minder verstrekkend bedoeld is dan nu in de procesbeschrijving wordt voorgesteld en geeft het college opdracht de procesbeschrijving uitvoering motie sportcomplex Het Baken aan te passen conform de aanwijzingen zoals opgenomen in de constateringen.

De motie van Zeewolde Liberaal en Leefbaar Zeewolde constateert dat de uitwerking van de twee scenario,s circa 1,5 miljoen gaat kosten, een langere doorlooptijd kent en zal leiden tot een verhoging van de totale investering voor sportcomplex Het Baken. De motie heeft als besluit om uitgaande van de budgettaire ruimte in de gemeentelijke begroting te kiezen voor het renovatiescenario van het sportcomplex in combinatie met gedeeltelijke nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie. Ook vraagt de motie om voor het begrotingsoverschot van circa euro. 17.000,= te zoeken naar een maximale benutting en vervulling van zoveel mogelijk extra aanpassingen.

Alle 3 de moties werden verworpen evenals het college voorstel ter uitvoering van de motie van 14 december 2017.

Wethouder Rein Zijlstra deed donderdag 1 maart 2018 tijdens een persconferentie nadere mededelingen over het Baken. Na afloop sprak Stanley Egger met de wethouder

Audio fragment(en)

Wethouder Rein Zijlstra - Sportcomplex het Baken

 

Geen besluit over sportcomplex het Baken
Watch the video
Advertentie