Zeewolde

Geen poep op de stoep!

Inwoners en winkeliers van Zeewolde hebben de afgelopen tijd hun onvrede geuit over de toenemende overlast van hondenpoep in het centrum van de gemeente. Winkeliers hebben nu gezamenlijk actie ondernomen door een bordje op te hangen met de tekst "Uw hond hier niet uitlaten".

De ondernemers in het centrum van Zeewolde ervaren niet alleen zelf overlast, maar ook het winkelende publiek lijkt hinder te ondervinden van de ongewenste aanwezigheid van hondenpoep. De maatregel is genomen om aandacht te vragen voor het probleem en om hondenbezitters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid.

De gemeente Zeewolde heeft op haar website duidelijke regels omtrent het uitlaten van honden in de openbare ruimte. Hoewel honden vrijwel overal welkom zijn, gelden er specifieke aandachtspunten, zoals de aanlijn- en opruimplicht.

honden hier niet uitlaten
foto: Ruud van Velzen

Honden mogen alleen onder begeleiding naar buiten en mogen op bepaalde plaatsen loslopen, maar alleen als ze goed luisteren en de begeleider de hond onder controle kan houden. Een opvallend detail in de regelgeving is dat op sommige plaatsen waar honden los mogen lopen, de eigenaren wel verplicht zijn hondenpoep op te ruimen.
Het gemeentebestuur benadrukt daarnaast dat honden niet mogen graven in het openbaar gebied, inclusief dijken, die cruciaal zijn voor de waterbescherming. De regels zijn van kracht in de meeste openbare ruimtes, zo ook het centrum van Zeewolde. 

De winkeliers hopen met hun protestactie en het ophangen van het verbodsbordje de aandacht van hondenbezitters te vestigen op de noodzaak van verantwoordelijk gedrag en het naleven van de geldende regels. 

Advertentie