Zeewolde

Geen Tour of Art, wel KUNSTTOUR 2.0

De vijftiende editie van Tour of Art Flevoland, die op 3 en 4 oktober 2020 zou plaatsvinden, gaat helaas niet door, vanwege de Corona-pandemie. Om deze leemte op te vullen, zal er op dezelfde data EENMALIG een ander kunstevenement plaatsvinden, KUNSTTOUR 2.0. Dit heeft een andere opzet, maar alle deelnemers zijn kunstenaars die waren geselecteerd voor Tour of Art Flevoland 2020.

Geen Tour of Art, wel KUNSTTOUR 2.0

Door het wegvallen van de Tour of Art is de toch al grote leemte in het cultuur beleven in Flevoland, die door corona is ontstaan, nog groter geworden. En omdat ook veel deelnemende kunstenaars hevig teleurgesteld zijn, heeft de organisatie, Stichting Culturale, een alternatief bedacht dat veel eenvoudiger en sneller te organiseren is, en veel minder financiële risico's met zich meebrengt.

De opzet van KUNSTTOUR 2.0 is echter anders: De deelnemende kunstenaars hebben in principe zelf een locatie in Flevoland geregeld, al of niet samen met andere deelnemers. Er zijn daardoor niet alleen locaties in Lelystad, maar ook in Zeewolde, Almere en Dronten. Doordat een deel van de kunstenaars niet in coronatijd wil exposeren, zijn er aanmerkelijk minder deelnemers. Er zijn zowel locaties met één als met meerdere kunstenaars. Ondanks minder deelnemers, zijn er meer locaties. Ook liggen de locaties verder uit elkaar omdat ze over vier plaatsen verspreid zijn.

In het kader van corona is dat mogelijk een voordeel, omdat de kans op al te veel mensen tegelijk op één locatie, hierdoor veel minder groot is. Daardoor hebben bezoekers en kunstenaars meer tijd om desgewenst met elkaar in gesprek te gaan. Uiteraard zal de organisatie alle deelnemende kunstenaars en locaties voorzien van de op dat moment geldende coronaregels, waar deelnemers en bezoekers zich aan moeten houden.

Het ligt in de bedoeling om in 2021 alsnog de jubileumeditie van de Tour of Art te organiseren. Voor meer details over KUNSTTOUR 2.0, inclusief een overzicht van deelnemende kunstenaars en van locaties, zie deze website.

Advertentie