Loading...

Gemeente Zeewolde is lid van Floriade Business Club
Gemeente Zeewolde is lid van Floriade Business Club

Het duurt nog even, maar in 2022 vindt de Floriade in Almere plaats. De wereldtuinbouwtentoonstelling is een ultiem moment om regionale samenwerkingen aan te gaan of te onderhouden. Gemeente Zeewolde heeft daarom besloten lid te worden van de Floriade Business Club.

Op vrijdag 16 november heeft tijdens de Dag van de Ondernemer de ondertekening voor het lidmaatschap plaatsgevonden. Door wethouder Egge Jan de Jonge en Remko Schnieders (directeur Floriade) werd de inschrijving ondertekend. Bedrijfscontactfunctionaris en vestigingsadviseur Hans Polet hoopt dat “dit een voorbeeld is voor andere bedrijven om ook lid te worden. Zowel agrarische als niet-agrarische bedrijven zijn van harte welkom.”

De Floriade is natuurlijk een unieke kans om Zeewolde en het bedrijfsleven in Zeewolde bij verschillende partijen onder de aandacht te brengen. Naast het lidmaatschap is de gemeente ook actief in een samenwerking tussen Flevolandse gemeentes. Op deze manier worden de kansen voor Zeewolde in de regio in kaart gebracht en wordt onderzocht welke initiatieven rondom de Floriade de gemeente en het bedrijfsleven in Zeewolde kunnen realiseren.