Gemeente Zeewolde start een pilot Zonneparken

Gemeente Zeewolde start een pilot Zonneparken

Burgemeester en wethouders hebben besloten om te starten met een pilot zonneparken op maximaal 25 ha. landbouwgrond. De gemeente nodigt initiatiefnemers uit om mee te doen aan een tender. Binnen deze tender krijgen de initiatiefnemers de kans een plan in te dienen. De gemeente beoordeelt alle plannen en maakt, op basis van voorwaarden en richtlijnen, een selectie van die initiatieven die mee kunnen doen in de pilot. De uiterste deadline voor het aanleveren van een initiatief om mee te dingen in de pilot in 2019 is vrijdag 3 mei 2019 om 17.00 uur.

 

Ervaring opdoen met zonneparken

De gemeente wil met deze pilot ervaring opdoen met zonneparken op landbouwgrond. De gemeente hoopt te leren hoe zaken zoals landschappelijke inpassing, netaansluiting, innovatie en burgerparticipatie het beste toe te passen zijn bij zonneparken op landbouwgrond. De gemeente wil ook ervaring opdoen met verschillende formaten zonneparken door minstens een klein (tot 2,5ha), middelgroot (tot 7,5ha) en een groot (tot 15ha) zonnepark te vergunnen.

Voorwaarden en richtlijnen

De gemeente stelt een aantal voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld een initiatief in het zoekgebied vallen zoals bepaald in het zonneparkenbeleid. Verder stelt de gemeente de volgende richtlijnen waarmee initiatieven zich kunnen onderscheiden:

  • De locatie en de landschappelijke inpassing heeft een aantoonbare meerwaarde met betrekking tot belevings- en gebruikswaarde;
  • Waar mogelijk moet (her)gebruik van bestaande netinfrastructuur door bijvoorbeeld cable-pooling of anders te saneren netaansluitingen mogelijk zijn;
  • Innovatie, ten opzichte van andere initiatieven, wordt gewaardeerd: dubbel grondgebruik, nieuwe technieken, monitoring bodemkwaliteit, etc.
  • Het plan moet onderscheidend zijn ten opzichte van andere initiatieven op het gebied van draagvlak en/of burgerparticipatie

Een tender, oftewel een aanbesteding, is een procedure waarbij een opdrachtgever aan bedrijven vraagt om een bepaalde dienst of product uit te voeren. Bedrijven schrijven zich met een offerte in op het werk of dienst. De opdrachtgever weegt vervolgens op basis van prijs en kwaliteit af welke inschrijver de opdracht wordt gegund.

Advertentie